Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

Koffie-ochtenden voor gemeente en buurt

Op vrijdag 25 mei is er weer een koffie-ochtend voor gemeente en buurt. U bent allen welkom van 10 – half 12.

Nieuwe zendingsconsulent

Op donderdag 12 april hebben deputaten zending ds. Willem van ’t Spijker van Hilversum benoemd tot zendingsconsulent. Hij volgt ds. Arjan Hilbers op, die op 1 september met pensioen hoopt te gaan. In Willem van ‘t Spijker ontvangt de zending een nieuwe consulent die veel ervaring heeft in en met het zendingswerk. Niet alleen bestuurlijk – hij maakte vele jaren deel uit van zendingsdeputaten (PS van het Westen) en was bestuurlijk betrokken bij Interserve en de Nederlandse Zendingsraad (NZR) – maar ook daadwerkelijk: hij was zendeling in KwaNdebele (1996-2004). In de maanden juni, juli en augustus hopen de beide zendingsconsulenten samen op te trekken om de nieuwe man in te werken. Meteen al gaat hij mee op het werkbezoek aan Botswana, dat D.V. van 30 mei t/m 8 juni plaatsvindt. Ds. Van ’t Spijker hoopt op 24 juni afscheid te nemen van zijn gemeente De Verbinding te Hilversum, waaraan hij dan ruim dertien jaar verbonden is geweest. Hij is op die dag precies vijfendertig jaar predikant.

(overgenomen uit “Zendingsnieuws” van de CGK)

Brief uit Siberië

Dankbaarheid spreekt uit de brief van Alexej Kondratov, een van de evangelisten in Tajmyr, het zendingsgebied dat door de zending wordt ondersteund, o.a. door het mogelijk te maken dat de gezinnen van de evangelisten op verlof gaan. Br. Kondratov schrijft: ‘Wij groeten jullie, geliefde broeders en zusters en kinderen van de hemelse Vader! De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid! (Efeze 6:24). Het gezin Kondratov (Alexej, Tatjana en 10 kinderen) schrijft jullie. Wij wonen in Tajmyr, nederzetting Karaul. Wij evangeliseren hier en in de omliggende nederzettingen. Bovendien bezoeken wij de rendierfokkers op de toendra. Hoewel wij elkaar niet kennen, hebben wij een goede gemeenschap door onze hemelse Vader, zodat jullie ons, die zo ver weg wonen, hulp kunnen geven. Van harte bedankt voor het geld, dat jullie gaven voor ons verlof. Wij hadden zelf deze vakantie gepland, maar er waren moeilijkheden om tickets op de juiste tijd te kopen. Er was geen mogelijkheid om andere tickets later te krijgen. Toen kwam jullie hulp, God zij gedankt! Moge de Heere jullie belonen, hier op aarde en in de hemel!’ (uit “Zendingsnieuws”)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.