Terugblik: Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap in Den Helder

Voor de 5e keer is op 31 oktober de Bijbelquiz georganiseerd, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De quiz werd gehouden in ’t Kruisanker, want de winnaar van vorig jaar kwam daar vandaan. De avond werd geopend door Leendert van Dam van ’t Kruisanker, die ook nog iets vertelde over het feit dat op deze dag, 500 jaar geleden, Luther zijn 95 stellingen op een deur timmerde. Hij begeleidde ons bij het Lutherlied: ‘Een vaste burcht is onze God’ en ging voor in gebed.

Er waren ruim 30 mensen die aan de quiz mee kwamen doen, van gemengde leeftijd. De quizmaster was oud-EO medewerker Wim de Knijff en dat ging erg leuk. Hij was in 1975 al gevraagd om een quiz te presenteren voor de EO, leuk dat dit nu eindelijk voor het NBG is gelukt. Wim had een bijbeltje mee van zijn moeder die Luthers was, dat in 1885 was uitgegeven door het NBG. Alles komt mooi bij elkaar deze avond. De quiz bestond uit diverse soorten vragen, moeilijke, enkele ‘strikvragen’ maar toch goed te doen, want er waren enkelen die bijna alle 35 vragen goed hadden. Winnaar van deze quiz is mevrouw Ricky Kleppe met 34 punten. Huib Wierda en Leendert van Dam hadden beiden 33 punten. Na een extra vraag werd Huib 2e en Leendert 3e. Alle drie kregen een mooie prijs.

Voor de pauze werd een filmpje getoond over het NBG project: Prentenbijbels voor China. De opbrengst van koffie, cake en de deurcollecte zijn bestemd voor dit project. Met aftrek van de gemaakte onkosten konden we toch 100 Euro overmaken voor dit project. Dat zijn 40 Prentenbijbels voor China. Alle gevers hartelijk dank!

Het NBG Nederland steunt veel bijbel projecten in vele landen en in vele talen. U kunt lid of donateur worden, of lid van de bijbel per maandclub. Meer informatie: bijbelgenootschap.nl

Of en waar volgend jaar een Bijbelquiz wordt gehouden is nog niet duidelijk, maar we brengen het te zijner tijd onder uw aandacht.

Namens de NBG werkgroep Den Helder

Eveline Jansen

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.