Pinksterfeest: “Jullie zullen kracht ontvangen”

Afgelopen weken werd ik in beslag genomen door de Helderse politieke perikelen. Vanuit de Christen Unie ben ik commissielid voor het “sociaal domein”. Ik ben hier nauw bij betrokken doordat ik onder andere via mijn werk bij Stichting Present voortdurend in aanraking kom met mensen die in de knel zitten. Beslissingen die genomen worden over het “sociaal domein” hebben vaak rechtstreeks gevolgen voor deze mensen.
Waarom ga ik u hiermee lastig vallen, vraagt u zich misschien af? Wat heeft dit met de kerk, met christen zijn te maken?
Mijn ogen zijn ervoor open gegaan, dat er op bijna ieder bladzijde van de Bijbel, zeker in het oude testament, geschreven wordt over rechtvaardig besturen, recht doen aan armen, vreemdelingen, verdrukten. In de wet die Israël van God kreeg, stonden allerlei bepalingen om armoede te bestrijden. Daar spreekt zoveel wijsheid en liefde voor het hele volk uit. Dat motiveert me telkens weer om met het lastige politieke werk bezig te zijn.
De afgelopen weken waren voor degenen die vanuit de Christen Unie direct betrokken waren bij de coalitieonderhandelingen heel spannend, kunnen we achter het beleid staan, en dan ook telkens de vraag hoe we het meeste kunnen betekenen voor de mensen die in onze stad onder ziekte en armoede te lijden hebben. We hebben veel gebeden om wijsheid en inzicht. Wat bemoedigt God dan door Zijn Woord! Op de dag waarop we een belangrijke beslissing moesten nemen las ik in mijn dagelijks woord:
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. (Efeziërs 3: 20,21)
“Door de kracht die in ons werkt”, daarmee kom ik terug bij “de gemeente”. We hebben elkaar gekregen om voor elkaar te bidden. Wilt u meebidden voor het bestuur van onze stad, om de kracht van de Heilige Geest voor degenen die zich daarvoor inzetten ook vanuit onze gemeente.
“God kan oneindig veel meer doen dan wij zelf vragen of denken… “ Daarmee kunnen we ook als gemeente van Christus verder!

Anjo van Dam

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.