PCOB- activiteiten juli en augustus 2018

10 juli om 12.00 uur:

Pannenkoeken eten bij de Pannenkoekenvallei

U kunt u opgeven bij mevr. G. de Ruijter, tel.: 669479

24 juli vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk

De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

26 juli: Woudagemaal en Allingawier

De tocht gaat naar de museumboerderij de ‘Izeren Kou’ in het museum-dorp Allingawier. Na een 3 gangendiner gaan we verder naar het enige werkende stoomgemaal van Nederland, het Woudagemaal bij Lemmer. U kunt zich opgeven vanaf 14 juni, na 09.00 uur bij mevr. G. de Ruijter, telefoonnr. 669479. Neemt u een rollator mee of heeft u een dieet, graag even doorgeven. De prijs van deze bustocht is € 55, — voor leden en €  60, — voor niet leden. Graag dit bedrag overmaken voor 26 juni op NL60 RABO 0163 6786 18 t.n.v. reiscommissie PCOB Den Helder o.v.v. Allingawier en Woudagemaal. Betalen in de bus is niet mogelijk!

7 augustus om 14.30 uur in de Vredeskerk: Bingo

21 augustus: “Wijs met medicijnen” om 14.30 uur in de Vredeskerk

Het onjuist gebruik van geneesmiddelen kan nogal wat problemen veroorzaken. KBO-PCOB vindt verantwoord medicijngebruik uitermate belangrijk en voert daarom samen met apothekersorganisatie KNMP de voorlichtingscampagne ‘Wijs met Medicijnen’. Het complexe medicijn-gebruik van ouderen vergt een uitgekiende farmaceutische begeleiding. Hoe zorgen apothekers ervoor dat iedere patiënt zorg op maat ontvangt? Op welke wijze kunnen ouderen zelf bijdragen aan hun eigen veilig medicijngebruik? Over deze onderwerpen spreekt apotheker Elly van Zon van Apotheek Zuiderhaaks. Alle bezoekers ontvangen gratis het boek ‘Wijs met medicijnen’. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

28 augustus vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk

De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afd. Den Helder

Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com

www.pcobdenhelder.nl ‘Actueel & Nieuws’

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.