Actie schoenendoos

Ook dit najaar doet onze gemeente mee met de wereldwijde Actie Schoenendoos om kinderen in achterstand situaties een doos vol nuttige en leuke spulletjes te geven. Het gaat vooral om schoolspullen, basis-toiletartikelen en klein speelgoed.

De actie zal op dezelfde manier verlopen als vorig jaar: u kunt van ons een beplakte doos krijgen en wij vragen u om zelf die doos te vullen.

Doet u weer mee? Meer informatie vind u in het Contactblad van oktober.

Ricky Kleppe

Gemeentekringen

Nu de vakanties weer voorbij zijn, mogen we ons weer met nieuwe energie inzetten voor het komende seizoen. Tot nu toe hebben 80 personen aangegeven dat zij mee willen doen met de gemeentekringen. Dit betekent dat we kunnen starten met 7 of 8 kringen, maar dit houdt niet in dat u zich niet meer kunt opgeven als u dat nog niet had gedaan.

In eerste instantie zullen we nu mensen benaderen om hen te vragen of zij als kringleider(ster) willen fungeren. Wij denken hierbij per kring aan twee personen, dit kan een echtpaar zijn, maar dat is niet perse nood-zakelijk. Zodra we hiermee rond zijn worden samen met de kringleiders de kringen ingedeeld en zullen we ons met hen buigen over hoe we de kringen het best kunnen laten functioneren. Hierbij denken we aan de bijbelstudie voor het eerste seizoen, het regelen van bezoekjes en alle andere activiteiten binnen de kringen.

U merkt het, er is nog veel te doen voor we daadwerkelijk kunnen starten, maar we streven er toch naar om eind september / begin oktober te kunnen starten. U hoort nog van ons

Alice & Kobus Post
Bertie & Henk van Berkum

Geef u op voor de Startzaterdag op 14 september

Wanneer:        zaterdag 14 september
Programma:   met elkaar aan projecten van Present werken daarna een maaltijd in de kerk

Aanmelden:        bij Martin Kuper of Joline Post

Voorbeelden van Present-projecten: klussen, schoonmaken, opruimen, tuinieren, een leuke middag organiseren voor bejaarden of bewoners van Noorderhaven, etc. U kunt uw voorkeur voor een project bij ons aangeven.

Mocht u het niet zien zitten om deel te nemen aan een van de activiteiten, maar wilt u wel mee-eten? U bent natuurlijk van harte welkom!

Wij hopen op vele aanmeldingen en een goede startzaterdag met elkaar!

Het Centraal Verband