Bedankje Zip your Lip

Afgelopen 11 april op 12 april hebben de jongeren van ’t Kruisanker en de Morgenster 24 uur gevast voor Zip your Lip. Dit heeft het geweldige bedrag van € 733,- (CGK €190,- + GKV € 543,-) opgeleverd voor de kinderen en jongeren in Zuid-Soedan. Dit geld zal gebruikt worden voor een diversiteit aan voedsel, het aanleggen van goede sanitaire voorzieningen en het bieden van een vakopleiding aan jongeren. Via deze weg wil ik alle jongeren en sponsoren bedanken voor hun bijdragen om tot dit geweldige bedrag te komen!

Carina Dubbeldam

Uitzenddienst van Marlute van Dam

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder en het thuisfrontcomité nodigen u van harte uit voor de uitzenddienst van Marlute van Dam. Tijdens deze dienst willen wij Gods zegen vragen over de uitzending van Marlute naar Roemenië.

Waar: Christelijke Gereformeerde Kerk ’t Kruisanker
Wanneer: D.V. zondag 11 mei 2014 om 17.00 uur
Adres: Fazantenstraat 69 A, 1781 XK Den Helder

Marlute gaat in Roemenië als taalkundig adviseur werken voor het Romani-team van SIL, een partnerorganisatie van Wycliffe. Het Romani-team werkt onder Roma in o.a. Roemenië en houdt zich bezig met Bijbelvertaalwerk, taalonderzoek, alfabetiseringswerk en activiteiten om de Bijbel dichter bij de mensen te brengen.

Ds. H. Fahner zal in deze dienst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Leendert en Suzanna van Dam en door het combo van ‘t Kruisanker.

Tijdens de dienst is er kinderoppas voor kinderen in de leeftijd tot 4 jaar.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en Marlute te ontmoeten.

Hartelijk welkom namens de kerkenraad en het thuisfrontcomité.

Hij alleen moet het doen

Wat betekent het lijden van Christus voor ons persoonlijk. We weten natuurlijk dat het offer dat Christus voor ons bracht ons reinigt van alle zonden. Maar hoe moeten wij zelf daar mee aan de gang. Al in het begin van het kerkelijk bestaan werd de lijdenstijd ingesteld. In deze tijd was het ook de gewoonte om veertig dagen te vasten. Alle dagen tussen Aswoensdag en Goede vrijdag werd gevast met uitzondering van de zondag. De zondag was immers een feestdag. Vanaf het eerste gemeenteleven kwam men op deze dag bij elkaar om de opstanding van Christus te vieren. Feestvieren en vasten gaan niet samen. Het vasten is, zeker in protestantse kerken, in tegenstelling tot vroeger geen gewoonte meer. Maar in de bijbel kom je het vasten zowel in het oude als in het nieuwe testament regelmatig tegen. Sommige mensen denken dat vasten betekent dat je gedurende bepaalde tijd niet eet. Maar zo is het vasten zeker niet bedoeld. Het is door het gebed contact zoeken met God om duidelijkheid te krijgen over wat God van jou wil. In de bijbel vind je drie vormen van vasten.

Lees meer

Nieuws van het thuisfrontcomité van Marlute

Marlute is van 5 t/m 26 maart op werkbezoek in Roemenië geweest. Zij heeft gelogeerd bij een familie van het Wycliffe-vertaalteam in de buurt van de stad Târgu Mureş. Het team bestaat verder uit een Amerikaans echtpaar en een Hongaarse man die in Târgu Mureş geboren is.

Târgu Mureş is tweetalig, omdat het voor de Eerste Wereldoorlog bij Honga- rije hoorde. Men spreekt er Roemeens en Hongaars. Bovendien spreekt de Roma-bevolking Romani. Sommige Roma-dialecten zijn beïnvloed door het Hongaars, andere door het Roemeens. Marlute gaat zich op die laatste dialecten richten. Hiervoor moet zij eerst Roemeens leren. Dit is de reden dat zij de afgelopen weken in Roemenië enkele sociale projecten bezocht heeft om te kijken of zij daar kan helpen en tevens de taal leren. Er zijn een paar organisaties waar zij terecht kan.

Het werkbezoek is dus heel zinvol geweest, ook omdat Marlute een beter idee heeft gekregen van het werk dat het Romani-team doet. Zij kon het team al helpen met het uitzoeken van bepaalde onderwerpen, waarvoor geen kennis van het Roemeens nodig is.

Kortom, Marlute heeft veel zin om in Roemenië aan het werk te gaan!

Buurtmaaltijd groot succes

Evenals vorig jaar heeft onze commissie een buurtmaaltijd georganiseerd voor kerkmensen en buurtgenoten uit de directe omgeving van onze kerk. U bent hierover niet van te voren geïnformeerd, omdat het heel spannend was of er voldoende aanmeldingen zouden zijn. Het heeft onze verwachtingen overtroffen. We waren op 19 maart met een groep van ca. 35 personen, waarvan ongeveer de helft uit buurtgenoten/gasten bestond. Het was een bijzonder gezellige ontmoeting onder het genot van een maaltijd, die bereid was door vrijwilligers. Als gemeenteleden waren aanwezig: de leden van onze commissie, waarvan sommigen met partner, verder ds. en mevr. Fahner, enkele kooksters en broeders en zusters uit de Fazantenstraat of Burg. Houwingsingel.