Onze opdracht

Vlak voor Hemelvaart krijgen de discipelen de opdracht voor evangelie en zending. Om deze reden krijgen de collecten voor zending en evangelisatie tijdens de pinksterdagen speciale aandacht. Op het moment dat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij opdracht om aan alle volken het goede nieuws bekend te maken. Natuurlijk is het niet zo dat wij alleen door aan deze collecte te geven aan de opdracht van Jezus voldoen. Hij vraagt ons als volgelingen van Hem om te laten horen en zien wat Hij voor ons gedaan heeft. Door onze woorden en daden moeten we laten merken wat Jezus voor ons betekent. Het is belangrijk dat wij degene die de wereld in trekken om het evangelie te brengen ondersteunen, maar dat betekent niet dat wij daarmee klaar zijn met onze opdracht. Jezus gaf die opdracht aan al zijn discipelen. Deze opdracht geldt dan ook voor elke discipel. Als volgeling van Jezus heb je persoonlijk opdracht om van Hem te getuigen. Lees meer

De Verkenningston

In 2075 sluit de laatste kerk haar deuren. Nou en?’ Deze uitdagende kop las ik een paar weken geleden boven een artikel in het Nederlands Dagblad. Hoe reageer je op zo’n kop? Eerst dacht ik: dat zal niet gebeuren en als het al gebeurt dan hoop ik dat niet mee te moeten maken. Mijn tweede reactie was: wat zou God dan gaan doen? Want dat is mijn diepste overtuiging: God laat het werk dat Hij begon niet los. Er komen vast nieuwe vormen. Misschien dat de kerk in zijn huidige vorm niet meer zal bestaan met kerkgebouwen, kerkenraden, classes en synodes, maar ik weet zeker dat God dan op een andere manier verder gaat. En eigenlijk denk ik dat het goed is om daarop voorbereid te zijn. Deze kop is gebaseerd op een door- berekening van de trend zoals we die nu zien. Dat hoeft dus helemaal geen waarheid te worden. Hoe we er ook tegen aan kijken, het is wel duidelijk, dat de kerkgemeenschappen aan levenskracht inboeten. We hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden, onze eigen organisatietjes draaiend te houden. Dat gaat ten koste van de mogelijkheden om in de samenleving actief te zijn: evangelisatie werk en diaconale steun buiten de kerk. Eén van die nieuwe ontwikkelingen zou wel eens ‘de Verkenningston’ kunnen zijn. Een plek waar christenen uit verschillende kerken en groepen elkaar ontmoeten, samen bidden, samen Bijbelstudie doen, samen actief zijn in evangelisatie werk en hulpverlening. Lees meer

200 jaar Nederlands Bijbelgenootschap

Jubileum NBG

Het NBG organiseert in 2014 een aantal activiteiten rondom het 200-jarig bestaan:

  • Het Bijbelfestival op 28 juni in Utrecht, gratis, zie www.nbg200.nl.
  • De tentoonstelling Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen – nog t/m 10 augustus te zien in Museum Catharijneconvent.
  • De verschijning van de Bijbel in Gewone Taal in het najaar.
  • Uitgave van Super Samaritaan (meesters- en juffenbijbel), een boek met bijbelverhalen, gekozen uit de inzendingen van meesters en juffen, die meededen aan een door het NBG uitgeschreven wedstrijd. ISBN: 9789089120755 voor kinderen van 9 – 12 jaar

Krijgsmachtbijbel
Op 16 april heeft de Nederlandse krijgsmacht 5.000 nieuwe dwarsligger®- bijbels in twee speciale krijgsmachtuitvoering in ontvangst genomen (de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling). De bijbels worden ingezet door de Protestantse Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in het werk onder militairen van de vier legeronderdelen.
Deze speciale editie is niet te koop in de winkel maar uitsluitend bestemd voor de krijgsmacht.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon werkgroep: Janny Kamies- Strockmeijer

Terwille (chr. verslavingszorg)

Stel: je weet dat je teveel drinkt, maar vreest voor je baan als dat in de openbaarheid komt. Of: je worstelt met porno, maar wilt voor geen goud dat je vrouw het ontdekt omdat je haar niet wilt kwetsen. Of: je bent tiener en het zit je dwars dat je regelmatig blowt, maar no way dat je ouders daarachter mogen komen. Toegeven dat je de controle kwijt bent over drugs, alcohol, gamen, gokken, internet of porno kijken, is niet makkelijk. Schuld en schaamte spelen vaak een rol. Hoe zullen anderen tegen je aankijken? Wie graag hulp wil, maar zichzelf niet bekend wil maken, kan anoniem terecht bij @sk-Terwille.

Iedereen die een goede reden heeft om anoniem te willen blijven, kan online hulp vragen via de website van Terwille (christelijke verslavings- zorg). Elke werkdag tussen 10 uur ’s ochtends en 10 uur ‘s avonds kun je met een zelfgekozen naam inloggen via de chat op www.terwille.nl Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Na aanmelding krijg je maximaal elf contactmomenten met een professionele hulpverlener aangeboden. Daarnaast kun je op je eigen tijd aan de slag met opdrachten. Door middel van chatgesprekken probeer je samen met de hulpverlener helder te krijgen wat de oorzaak en instandhoudende factoren zijn van je klachten. De meeste mensen zullen daarna zelfstandig verder kunnen. Voor wie meer hulp nodig is, adviseert Terwille in overleg een passend vervolgtraject.

Terwille is een christelijke GGZ-instelling voor verslavingszorg. Meer informatie: www.terwille.nl 

Kerkendag CGK op 30 mei op Urk

De kerkendag is de landelijke ontmoetingsdag van de Chr. Ger. Kerken die iedere 2 jaar gehouden wordt. Met een aantrekkelijk programma voor volwassenen, jeugd en kinderen.

Dagthema: “Over en weer”.

O.a. muziek en samenzang o.l.v. een orkest, korte bezinningsmomen- ten, ruim de tijd voor ontmoeting en gesprek, kennismaking met deputaatschappen in diverse workshops, uitdagend programma voor de jeugd (12+), feestelijk en gezellig kinderprogramma (5-12), kinderoppas voor de allerkleinsten (0-4), uitstekende catering.

Zie voor het programma en locaties: www.cgk-kerkendag.nl of het artikel in het blad “Doorgeven” van april 2014 (blz. 15 t/m 18).