Verbonden zijn, ook aan elkaar

Overdenken is nadenken over gebeurtenissen die je bezig houden. Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst van de Heer Jezus zijn gebeurtenissen waar ik veel aan denk.

Voor mensen die de Bijbel niet kennen is de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren meestal onbekend. Toch is juist in het beleven van deze dagen een groot perspectief gegeven.

Hemelvaart: Jezus gaat terug naar Zijn Vader. Hij gaat zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. En dit is de plaats waar de Satan aldoor om gestreden heeft zolang Jezus op aarde was. Maar die strijd heeft Satan volledig verloren. Hij speelt nog zijn rol en dat merken we al te goed.

Jezus is de Overwinnaar. Wat een feest, wat een triomf. Wat beloofde Jezus voor Hij terug ging naar Zijn Vader? Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. Waar Mijn Vader en Ik zijn, daar mogen jullie ook komen. Ik zal jullie een Trooster sturen, de Heilige Geest. Hij zal in jullie komen wonen en een band leggen tussen de Vader en Mij en jullie. Door Hem zullen jullie niet alleen zijn. Wat er ook gebeurt: Hij is er altijd bij. Evenals Mijn Vader en Ik er bij zijn.

Met het Pinksterfeest denken we er aan dat de Heilige Geest is gekomen en nu woont in de harten van de gelovigen. Dat geeft ons als gelovigen ook een band aan elkaar.

En er is perspectief op een nog grotere gebeurtenis. Want Jezus heeft beloofd dat Hij terug zal komen. Niemand weet wanneer dat gaat gebeuren, alleen God weet dat. (dat staat in Mattheüs 24.) Dan komt Jezus alle gelovigen, ook degenen die al heel lang geleden gestorven zijn, ophalen. De doden staan op, zoals Jezus in het graf opstond. En iedereen die in Hem gelooft gaat met Hem mee naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat mogen we vast en zeker geloven. God is zo enorm trouw en Hij liegt niet. Hij heeft Zijn Woord gegeven. Wat een God hebben wij. Een God vol van genade, goedheid en liefde. Geprezen zij Zijn Naam!!!

Mary Post

Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

Koffie-ochtenden voor gemeente en buurt

Op vrijdag 30 maart is er weer een koffie-ochtend voor gemeente en buurt.
De koffie-ochtend in april wordt niet op de laatste vrijdag van de maand gehouden, want dan is het Koningsdag. Daarom is de koffie-ochtend in april een week eerder nl. op vrijdag 20 april.
U bent allen welkom tijdens de koffie-ochtenden van 10 tot half 12.

Terugblik zendingsmaaltijd zaterdag 10 maart

Op zaterdag 10 maart waren we met 28 mensen bij elkaar op onze jaarlijkse zendingsmaaltijd. De opkomst was niet zo groot als anders, maar we hadden het gezellig en hebben lekker gegeten. Kokers hartelijk dank voor jullie inspanningen!!

De collecte voor ons zendingsproject bracht €169,50 op. Hartelijk dank!

Na de maaltijd bekeken we de film “Zaait aan alle wateren”

over het evangelisatiewerk tijdens de korte zomers van Tajmyr. Dit keer geen beelden van de Trekol waarmee men over ijsvlakten rijdt, want in de zomer komt de natuur ook in Tajmyr tot bloei en zijn de rivieren bevaarbaar. Toch vraagt het werk ook ‘s zomers veel van de evangelisten: de afstanden zijn groot en de rivieren kunnen onstuimig zijn. De dorpjes langs de rivier zijn klein en armoedig, het leven is er hard. Telkens weer verwonderen wij ons over de inzet van de evangelisten om in dit gebied het evangelie te brengen. Zij kunnen dat alleen opbrengen door Degene wiens boodschap zij verspreiden en Die hen kracht geeft.

“Dag van de muziek” in Nieuwe Kerk op 2 juni

De werkgroep Den Helder voor Jezus organiseert dit jaar tijdens de Dag van de Muziek, zaterdag 2 juni 2018, van 12 uur – 16.30 uur weer een interkerkelijk muzikaal evenement met christelijke muziek in en bij de Nieuwe Kerk aan de Weststraat.

U kunt zich nog opgeven om mee te doen/helpen.

Muzikanten kunnen zich individueel of als groep opgeven bij Fred Pronk (fredpronk@quicknet.nl), eventueel is aansluiting bij een bestaande groep mogelijk.

Wilt u helpen als gastvrouw/heer, schenker, bakker of opruimer dan kunt u zich aanmelden bij Ankie Bas: a.basboendermaker@quicknet.nl

Uitnodiging CGK-Vrouwendag Vrouw!

Allen heel hartelijk welkom in Apeldoorn op de CGK-Vrouwendag D.V. zaterdag 14 april 2018.

Het thema van deze feestelijke dag is Vrouw!

Vrouwen uit de Bijbel en ons leven vandaag worden tijdens de diverse bijdragen met elkaar verbonden. Mw. Alide Snitselaar leidt het thema in en prof. dr. G.C. den Hertog verzorgt het slotappel. ’s Middags is er keuze uit een divers aanbod van workshops. Het programma duurt van 11:00 uur tot 16:00 uur. Om 10:30 uur staat de koffie klaar, en tussendoor is er een lunchbuffet.

De locatie is Gebouw 055 te Apeldoorn (Condorweg 1).

Op deze dag vieren we het 70-jarig bestaan van de bond van vrouwenverenigingen en wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de jubileumactie voor de 3 CGK-vrouwen. De kosten van deze dag bedragen €15-, Bij aanmelding kan ook de keuze voor de workshoprondes gemaakt worden. Er is oppas voor de kleintjes, hiervoor moeten de kinderen wel opgegeven worden. Dit kan door een mail te sturen aan

fokkema@cgkvrouw.nl.

U hoeft geen lid te zijn van een vrouwenvereniging om deel te kunnen nemen aan deze dag. Kijk voor info en opgave op de website www.cgkvrouw.nl

PCOB- activiteiten in april 2018

3 april 2018 vanaf 14.30 uur: Bingo in de Vredeskerk

10 april: museumbezoek

We gaan weer naar het Rijksmuseum in Amsterdam. We zijn hier eerder geweest, maar er zijn naast de vaste collectie leuke extra tentoonstellingen die zeer de moeite waard zijn. We vertrekken met de trein van 09.04 uur vanaf ons centraal station en gaan in de voorste coupé zitten. U kunt zich opgeven bij mevr. Hoelandt, tel: 0223-627702.

17 april 2018 vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk

De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

18 april om 14.30 uur: Themamiddag in de Vredeskerk

Een themamiddag over ouder worden. Klopt het beeld wat u daarvan hebt met de werkelijkheid? Klinisch geriater mevr. Sigrid Wittenberg, werkzaam in het Helderse ziekenhuis, vertelt u hier graag meer over. De toegang is gratis (koffie of thee. € 1, –).

Website

Op de website van de afdeling Den Helder van de PCOB (www.pcobdenhelder.nl) kunt u onder de knop ‘Actueel & Nieuws’ altijd uitgebreide informatie vinden over de komende activiteiten.

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afdeling Den Helder

Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com