Bericht van Marlute van Dam

Half april ben ik weer op reis geweest om Nederlandse gevangenen in Roemenië te bezoeken. Al deze gevangenen heb ik al een keer bezocht, dus het was interessant om te zien hoe het nu met ze ging. Er was een man bij die het in oktober allemaal niet meer zag zitten en erg ziek was. Ik was geschokt toen ik hem zag en wist niet wat ik moest doen of zeggen. Het enige wat ik kon doen was bidden en dat heb ik gedaan. Bij dit tweede bezoek herkende ik hem haast niet, want hij was gezond en hij lachte en praatte honderduit. Hij had betere kamergenoten gekregen, hij had geen nachtmerries meer en er was hoop dat hij binnenkort naar Nederland mag gaan. Ik vond het geen toeval dat al deze verbeteringen sinds oktober hadden plaats gevonden, er is kracht in ons gebed! Lees meer

Scheppingscongres – zaterdag 9 juni 2018 – Zuiderhof te Zwolle

De evolutietheorie wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring voor het ontstaan van het leven. Aangenomen wordt dat deze theorie gebaseerd is op keihard wetenschappelijk bewijs. Maar, is het fundament van deze wijdverbreide theorie wetenschappelijk écht zo stevig als men wil doen vermoeden?

Christenen weten over het algemeen nog weinig over dit onderwerp. Door druk uit de seculariserende samenleving is terughoudendheid ontstaan in onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor wint de evolutietheorie steeds meer terrein.

Om deze redenen wordt met name voor predikanten, catecheten, kerkelijk werkers en docenten op D.V. zaterdag 9 juni 2018 in Chr. Ger. Kerk de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd. Lees meer

PCOB- activiteiten in mei 2018

8 mei vanaf 14.30 uur: Bingo in de Vredeskerk

16 mei om 14.30 uur: Themamiddag in de Vredeskerk

Het Internationaal Vrouwen Centrum in Den Helder heeft als missie vrouwen van buitenlandse afkomst te ondersteunen om zelfstandig te worden. Al vanaf 1995 zet men zich in voor de integratie, participatie en emancipatie van die vrouwen. Het IVC laat elke vrouw op eigen wijze aan haar eigen “Participatie Ladder Model” werken. Dit alles wordt u op deze middag uit de doeken gedaan. De toegang is gratis, u betaalt alleen € 1, — voor een kopje koffie of thee.

22 mei vanaf 14.00 uur: Sjoelen in de Draaikolk

De kosten zijn € 5, — voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

23 mei: Panorama Mesdag en boulevard Scheveningen

Onderweg koffie met gebak. Nabij de boulevard een 3 gangendiner. Daarna kunt u nog even op de boulevard rondlopen of genieten van een terrasje. Rond 15.00 uur worden we in Het Panorama Mesdag verwacht. Voor mensen die slecht ter been zijn is daar een traplift. Rond 18.30 uur zijn we weer terug in Den Helder. U kunt zich opgeven vanaf 9 april, na 9.00 uur bij mevr. A. Leemans, telefoon 630094. De prijs van deze bustocht is € 52,00 voor leden en € 57,00 voor niet leden.

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afdeling Den Helder

Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com – www.pcobdenhelder.nl

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

NBG en Huis van Belle maken Bijbel voor tienermeiden

Veel christelijke tienermeiden willen graag elke dag bijbellezen, maar vaak lukt dat niet: ze vinden de Bijbel ingewikkeld en ze hebben het druk. Dat blijkt uit een enquête van Huis van Belle.

Op 18 mei verschijnt de ‘Belle Bijbel’, een gezamenlijke uitgave van het NBG en Huis van Belle: de complete Bijbel in Gewone Taal met 100 themapagina’s in kleur. Prijs: € 29,50. Vanaf 18 mei verkrijgbaar in de boekhandel en in de Bijbelwebshop van het NBG. Lees meer

Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

Koffie-ochtenden voor gemeente en buurt

Op vrijdag 25 mei is er weer een koffie-ochtend voor gemeente en buurt. U bent allen welkom van 10 – half 12.

Nieuwe zendingsconsulent

Op donderdag 12 april hebben deputaten zending ds. Willem van ’t Spijker van Hilversum benoemd tot zendingsconsulent. Hij volgt ds. Arjan Hilbers op, die op 1 september met pensioen hoopt te gaan. In Willem van ‘t Spijker ontvangt de zending een nieuwe consulent die veel ervaring heeft in en met het zendingswerk. Lees meer