Actie Schoenendoos: 42 dozen

Op 8 november heb ik namens u 37 gevulde schoenendozen naar het inzamelpunt in Julianadorp gebracht. U heeft dit keer veel geld gegeven voor de verzending van de dozen. Zo veel, dat er zelfs €85,- overbleef. Hiermee heb ik later nog 5 jongensdozen gevuld en de verzending daarvan kunnen betalen. Lees meer

Uitnodiging tot deelname KERST- fakkeloptocht op vrijdagavond 22 december in de binnenstad van Den Helder

Wat is het plan?

Vanuit de Verkenningston, Prins Hendriklaan 13, willen we als interkerkelijke evangelisatie werkgroep Den Helder voor Jezus SAMEN MET U dit jaar vrijdag 22 december weer een kerst-fakkeloptocht organiseren door de binnenstad van Den Helder.

Komt allen en steek uw enthousiasme voor het geboortefeest van de Redder der wereld niet onder stoelen of banken.

Tijden:

18.30uur: verzamelen in “De Verkenningston” Pr. Hendriklaan 13-15 uitdelen liedblad, inzingen, instructie en verdeling van fakkels
19.00-20.00 uur fakkeloptocht door binnenstad

Op strategische plekken zingen we MET U als gelegenheidskoor, begeleid door een gelegenheidsorkest van koperblazers steeds enkele kerstliederen. Onderweg delen we aan het winkelend publiek kaarsen uit, die zijn gewikkeld in een bemoedigende kerstboodschap en uitnodigingen bevat, met vermelding van tijd en plaats, waar kerstvieringen van de deelnemende kerken kunnen worden bijgewoond.

de interkerkelijke evangelisatiewerkgroep Den Helder voor Jezus.

Den Helder voor Jezus is een interkerkelijke werkgroep die vanuit de Verkenningston werkt. Ook onze gemeente is vertegenwoordigd in deze werkgroep.

PCOB- activiteiten in december 2017

12 december 2017: Sjoelen in de draaikolk

De middag start om 14.00 u. in de Draaikolk en duurt tot ongeveer 16 u. De kosten zijn € 5, — voor koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

21 december 2017: Kerstviering in de Vredeskerk

Evenals vorig jaar organiseert de PCOB ook dit jaar een kerstviering. Het Christelijk Mannenkoor brengt deze middag een deel van haar Kerstrepertoire ten gehore. Verder is er samenzang, wordt er fluit gespeeld door mevr. Noë samen met dhr. Stam, is er een kerstverhaal verteld door mevr. Stam, ziet u foto’s van Den Helder in winterse sferen verzorgd door dhr. Kikkert. Vanaf 14.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar en om 14.30 uur begint de viering. In de pauze is er een hapje en drankje. Entree en consumpties zijn voor rekening van de PCOB.

Website: www.pcobdenhelder.nl ‘Actueel & Nieuws’

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afdeling Den Helder

Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com

Nederlands Bijbelgenootschap

Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster

Het NBG heeft een bijbelleesrooster voor de Adventstijd. Dit bijbel-leesrooster kunt u digitaal per mail ontvangen. Meldt u dan aan op debijbel.nl/advent en u krijgt elke dag in uw mailbox een bijbeltekst met uitleg en een vraag om over na te denken.

Papieren versie van het leesrooster

Joline Kamies-Post is in onze gemeente contactpersoon voor het NBG en bij haar kunt u desgewenst een papieren versie van dit adventsleesrooster krijgen.

Hopelijk verrijkt en verlicht de Bijbel uw/jouw decembermaand. Veel leesplezier gewenst!

Terugblik: Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap in Den Helder

Voor de 5e keer is op 31 oktober de Bijbelquiz georganiseerd, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De quiz werd gehouden in ’t Kruisanker, want de winnaar van vorig jaar kwam daar vandaan. De avond werd geopend door Leendert van Dam van ’t Kruisanker, die ook nog iets vertelde over het feit dat op deze dag, 500 jaar geleden, Luther zijn 95 stellingen op een deur timmerde. Hij begeleidde ons bij het Lutherlied: ‘Een vaste burcht is onze God’ en ging voor in gebed. Lees meer