Pinksterfeest: “Jullie zullen kracht ontvangen”

Afgelopen weken werd ik in beslag genomen door de Helderse politieke perikelen. Vanuit de Christen Unie ben ik commissielid voor het “sociaal domein”. Ik ben hier nauw bij betrokken doordat ik onder andere via mijn werk bij Stichting Present voortdurend in aanraking kom met mensen die in de knel zitten. Beslissingen die genomen worden over het “sociaal domein” hebben vaak rechtstreeks gevolgen voor deze mensen.
Waarom ga ik u hiermee lastig vallen, vraagt u zich misschien af? Wat heeft dit met de kerk, met christen zijn te maken?
Mijn ogen zijn ervoor open gegaan, dat er op bijna ieder bladzijde van de Bijbel, zeker in het oude testament, geschreven wordt over rechtvaardig besturen, recht doen aan armen, vreemdelingen, verdrukten. In de wet die Israël van God kreeg, stonden allerlei bepalingen om armoede te bestrijden. Daar spreekt zoveel wijsheid en liefde voor het hele volk uit. Dat motiveert me telkens weer om met het lastige politieke werk bezig te zijn.
De afgelopen weken waren voor degenen die vanuit de Christen Unie direct betrokken waren bij de coalitieonderhandelingen heel spannend, kunnen we achter het beleid staan, en dan ook telkens de vraag hoe we het meeste kunnen betekenen voor de mensen die in onze stad onder ziekte en armoede te lijden hebben. We hebben veel gebeden om wijsheid en inzicht. Wat bemoedigt God dan door Zijn Woord! Op de dag waarop we een belangrijke beslissing moesten nemen las ik in mijn dagelijks woord:
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. (Efeziërs 3: 20,21)
“Door de kracht die in ons werkt”, daarmee kom ik terug bij “de gemeente”. We hebben elkaar gekregen om voor elkaar te bidden. Wilt u meebidden voor het bestuur van onze stad, om de kracht van de Heilige Geest voor degenen die zich daarvoor inzetten ook vanuit onze gemeente.
“God kan oneindig veel meer doen dan wij zelf vragen of denken… “ Daarmee kunnen we ook als gemeente van Christus verder!

Anjo van Dam

Glossy van CGK-Vrouw

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de (voormalige) Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen heeft CGK-Vrouw een glossy uitgebracht.

Dit gebeurde op de CGK-Vrouwen-dag, die op 14 april jl. gehouden werd in Apeldoorn. Aansluitend bij deze dag is onder het thema ‘Vrouw!’ een full-colour magazine samengesteld, waarin Bijbelse vrouwen op allerlei manieren voor het voetlicht komen. Een blad met bijbelstudies en bezinning, foto’s en gedichten, een inkijkje in het leven van diverse CGK-vrouwen, reportages, interviews, creatieve ideeën, recepten en nog veel meer. Kortom, een waardevolle uitgave voor en door vrouwen. Een blad dat elke CGK-Vrouw wil hebben! Lees meer

De TUA racet van Zierikzee via Noordeloos naar Teuge

Steun onze fietsers, steun het theologisch onderwijs in Frankrijk!

Op vrijdag 6 juli is CGK Zierikzee het startpunt van een wielrentocht. Studenten en medewerkers van de TUA racen die dag van Zierikzee, via Noordeloos, naar Apeldoorn/Teuge: de drie eerste gemeentes van de CGK. Deze sponsorfietstocht van 200 kilometer wordt daarom de OERTOER genoemd en vindt plaats ter gelegenheid van de twee jubilea ‘125 jaar CGK’ (2017) en ‘125 jaar TUA’ (2019).

Met de actie steunt de TUA het theologisch onderwijs in Frankrijk, waar geen subsidie bestaat voor de opleiding van gereformeerde predikanten. Een belangrijk doel, het gaat om de verbreiding van Gods Woord! Lees meer

Vakantiebijbelclub voorjaar 2018 – terugblik

Tijdens de voorjaarsvakantie werd op 2 en 3 mei in ’t Kruisanker weer de vakantiebijbelclub voor kinderen van 4-12 jaar gehouden. De organisatie was in handen van de zendings- en evangelisatiecommissies van de Morgenster en ’t Kruisanker.

Het thema was deze keer “Kom aan boord” met als Bijbeltekst: Genesis 3:9 waar staat: “God zei: Ik plaats mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde”. Lees meer

Niets nieuws!

Toen wij vorige maand als kerkenraden op zaterdagochtend bij elkaar zaten om samen het geloofsgesprek aan te gaan werd door een van de broeders de volgende vraag gesteld: Hebben wij elkaar nog iets nieuws te vertellen?

Deze vraag ontstond naar aanleiding van een bijbel gedeelte uit Handelingen 2 (vers 37-47), waar het leven van de eerste gemeente werd beschreven. Deze eerste christenen, die korte tijd voordat Petrus hen toesprak nog riepen dat Jezus aan het kruis moest, beseffen zich nu wat Jezus voor hen heeft gedaan en dat zij niet zonder deze Zaligmaker kunnen. Hoewel Jezus meerdere malen had aangegeven dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem, beseften deze mensen dat pas na de toespraak van Petrus.

Ik denk niet dat al die mensen die na de toespraak van Petrus tot geloof kwamen iets nieuws hoorden. De Heilige Geest liet hen beseffen wat de Zaligmaker voor hen had gedaan.

In ons gesprek met beide kerkenraden hebben wij ons gezamenlijk afgevraagd of wij nog wel beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe dankbaar wij mogen zijn met zo’n Heiland. Als je dat beseft, dan wil je hem toch elke dag weer de lof en eer toebrengen.

J.W. Vroegop