Niets nieuws!

Toen wij vorige maand als kerkenraden op zaterdagochtend bij elkaar zaten om samen het geloofsgesprek aan te gaan werd door een van de broeders de volgende vraag gesteld: Hebben wij elkaar nog iets nieuws te vertellen?

Deze vraag ontstond naar aanleiding van een bijbel gedeelte uit Handelingen 2 (vers 37-47), waar het leven van de eerste gemeente werd beschreven. Deze eerste christenen, die korte tijd voordat Petrus hen toesprak nog riepen dat Jezus aan het kruis moest, beseffen zich nu wat Jezus voor hen heeft gedaan en dat zij niet zonder deze Zaligmaker kunnen. Hoewel Jezus meerdere malen had aangegeven dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem, beseften deze mensen dat pas na de toespraak van Petrus.

Ik denk niet dat al die mensen die na de toespraak van Petrus tot geloof kwamen iets nieuws hoorden. De Heilige Geest liet hen beseffen wat de Zaligmaker voor hen had gedaan.

In ons gesprek met beide kerkenraden hebben wij ons gezamenlijk afgevraagd of wij nog wel beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe dankbaar wij mogen zijn met zo’n Heiland. Als je dat beseft, dan wil je hem toch elke dag weer de lof en eer toebrengen.

J.W. Vroegop

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.