Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Over debijbel.nl

Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot Nieuws Bijbel, NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je vertalingen vergelijken en doorzoeken.

Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb je toegang tot debijbel.nl | plus. Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en Griekse brontekst, en nog veel meer bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook krijg je toegang tot meer achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen.

Laat blinden in Ghana zélf de Bijbel lezen!

In je eigen bijbel kunnen lezen, waar en wanneer je maar wilt. In Nederland is dat voor de mensen heel gewoon. Hoe anders is dat in Ghana. Dit Afrikaanse land heeft veel blinden en slechtzienden. Een gevolg van slechte hygiëne, gebrekkige medische zorg en een tekort aan oogartsen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil 3.500 blinde Ghanezen een brailleboek met bijbelse verhalen geven. Al voor € 5,- kan zo’n boek verspreid worden. Ook u kunt helpen om een blinde of slechtziende Ghanezen te verblijden met zo’n brailleboek.

Maak uw bijdrage over op NL38 INGB 0000 0160 20 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, o.v.v. Braillebijbels Ghana.

Feest in Angola met het Nieuwe Testament in het Umbundu

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de lokale en provinciale overheid. Het is een interconfessionele vertaling waarvan naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn.

De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de lange Portugese overheersing. Maar voor de meeste Angolezen is een inheemse taal hun moedertaal. Umbundu is de belangrijkste inheemse taal van het land en wordt gesproken door zo’n zes miljoen mensen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Joline Kamies-Post

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.