Het Licht van de wereld

In de herfstvakantie was ik betrokken bij de vakantie bijbelclub in ’t Kruisanker. Het waren twee mooie ochtenden met veel kinderen. Ik ben dankbaar dat we dit werk gezamenlijk, CGK en GKV, met veel  enthousiasme kunnen doen. Het thema was: Jezus is het Licht van de wereld. Daarom ging de Bijbel vertelling, die ik zou doen, over de geboorte van Jezus.

Bij de voorbereiding vond ik een boekje over het heelal en het ontstaan van sterren en planeten. Wat indrukwekkend, stelsels van stoffen en gassen waaruit miljoenen sterren en planeten volgens een ingenieus plan hun banen maken en rond elkaar draaien.

De ster die de wijzen zagen, moet al duizenden jaren geleden zijn gemaakt, God had Zijn reddingsplan al heel lang geleden voorbereid, niet alleen op aarde maar ook in het heelal werden voorbereidingen getroffen voor een overweldigende aankondiging van de geboorte van Gods Zoon, Jezus Christus.

De wijzen komen direct in actie, nemen afscheid, huren personeel in, pakken hun kamelen voor een lange reis en volgen de ster. Ze laten zich ook niet stoppen als ze even op een verkeerd spoor komen als ze denken dat ze in het paleis van Herodes moeten zijn.  De ster volgend vinden ze Jezus, het Licht van de wereld.

Nu is het aan ons om, net als de wijzen, dit Licht te volgen, als het donker is om ons heen, of als we de weg niet goed zien is Hij het Licht op ons pad.

Door Jezus te volgen kunnen ook wij ons Licht laten schijnen, door aan kinderen het evangelie door te geven, doordat ieder op zijn eigen manier liefde, vrede en vreugde mag brengen.

Anjo van Dam

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.