Glossy van CGK-Vrouw

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de (voormalige) Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen heeft CGK-Vrouw een glossy uitgebracht.

Dit gebeurde op de CGK-Vrouwen-dag, die op 14 april jl. gehouden werd in Apeldoorn. Aansluitend bij deze dag is onder het thema ‘Vrouw!’ een full-colour magazine samengesteld, waarin Bijbelse vrouwen op allerlei manieren voor het voetlicht komen. Een blad met bijbelstudies en bezinning, foto’s en gedichten, een inkijkje in het leven van diverse CGK-vrouwen, reportages, interviews, creatieve ideeën, recepten en nog veel meer. Kortom, een waardevolle uitgave voor en door vrouwen. Een blad dat elke CGK-Vrouw wil hebben!

Heb jij het blad niet ontvangen of wil je meer(dere) exemplaren bestellen? Dat kan door het overmaken van € 5,00 plus € 2,50 verzendkosten naar rekeningnummer NL64 INGB 0002532411 t.n.v. Bond van Chr. Geref. Vrouwenver., Damwoude, o.v.v. je naam en adres. Je krijgt het blad dan thuisgestuurd. Bij het bestellen van meerdere exemplaren voor bijvoorbeeld verenigingen of bijbelkringen geldt een speciaal tarief: 5 ex. voor €15,00 en 10 ex. voor € 25,00. Stuur hiervoor een mail aan dejong@cgkvrouw.nl. Ook kerkenraden die het blad ter beschikking willen stellen voor de vrouwen in hun gemeente kunnen dit via bovenstaand mailadres aanvragen.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.