De Witte Tent – 2018

De Witte Tent zal vanaf zondag 22 juli t/m vrijdag 24 aug. weer op de inmiddels vertrouwde plek in Groet staan, waar de Heereweg en de Jaagkade elkaar kruisen.

Als een rode draad zien we de genade van God door het Witte Tent werk heen lopen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat ook deze zomer het evangelie in woord en daad weer mag klinken in de duinen van Schoorl en Groet. Drie teams van enthousiaste jongeren bereiden zich voor om 5 weken Witte Tent te organiseren. In de Witte Tent zullen zij de campinggasten vertellen over God. Elke zondag zijn er 2 samenkomsten. ’s Morgens is er Family Time in de Witte Tent, een laagdrempelige bijeenkomst voor het hele gezin. ’s Avonds is er een Sing-in, waar de mensen zelf liederen kunnen opgeven. Er wordt samen gesproken over een Bijbelgedeelte en gebeden, waarbij mensen gebedspunten aan mogen dragen. Regelmatig spreekt er iemand bij de Witte Tent over de goede daden van God.

Voor de kinderen worden Bijbelverhalen verteld en samen met hen worden liedjes gezongen, toneelstukjes gedaan en knutselwerkjes gemaakt. De kinderen worden zo bekend gemaakt met het evangelie en merken in de Witte Tent het goede van het Koninkrijk van God: een veilige haven waar voor iedereen plek is. De tieners leren elkaar kennen d.m.v. sport- en spelactiviteiten én iedere ochtend wordt een thema behandeld. Voor veel tieners is dit één van de weinige momenten dat ze daadwerkelijk een Bijbel in handen hebben. Wij hopen dat deze interesse zal overslaan in verlangen.

Elke avond wordt een avondsluiting verzorgd door één van de teamleden. Tijdens de avondsluiting wordt gezongen, gebeden, een gedeelte uit de Bijbel gelezen en een overdenking gehouden.

Elke dinsdagavond staan de teamleden met een kraam op de braderie in Schoorl om met mensen in gesprek te gaan.

Komende zomer hopen we weer op een goede opkomst en veel mooie geloofsmomenten binnen de teams en natuurlijk met de campinggasten!

We hopen van harte dat u ook dit jaar weer ruimhartig wilt zijn om het evangelisatiewerk in de Witte Tent financieel te ondersteunen. Een gift kunt u overmaken op Rabobank rekening: IBAN.nr. NL38 RABO 0358 5441 57

U kunt ook het eenmalige machtigingsformulier invullen.(zie blz. 17)

Machtig het IKES! (Interkerkelijke Evangelisatie Schoorl)

Naast de eenmalige machtiging, kunt u ook het IKES machtigen d.m.v. een doorlopende incasso. Dit levert voor ons een flinke besparing op en geeft tevens meer zekerheid aan inkomsten. (zie onderste formulier blz. 17)

Tot slot willen we alle participerende kerken bedanken voor de trouwe (financiële) steun. Wilt u blijven bidden voor het werk van IKES?

Hartelijke groet namens het bestuur, Ralph Bellekom, Martin Kamp,

Ela Hulshoff, Louise Schuiten, Steven Nijdam, Frans v. Breugel

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.