CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

logocgk

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Den Helder werd geïnstitueerd op 3 december 1907. De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide”woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken, omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken, omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).
De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie ‘belijdenisgeschriften’. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal  ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Op de homepage van de CGK kunt u meer informatie over ons kerkverband vinden.

Reacties zijn gesloten.