Kamperen

Dit stukje schrijf ik terwijl wij met de voorbereidingen voor het kamperen bezig zijn, en als u dit leest zijn wij alweer een tijdje onderweg. Nu vind ik het moeilijkste van een stukje schrijven het kiezen van een onderwerp. Ik loop dan meestal ook een paar dagen te piekeren waar ik over moet schrijven. Het gebeurt soms dat een ander een suggestie heeft om ergens iets over te schrijven. Helaas kan ik daarmee niet altijd uit de voeten. Maar dat gebeurt ook met mijn eigen ideeën. Zo loop ik nu al enkele dagen te denken aan het feit dat de gedenkdagen voorbij zijn. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, maar ook de nationale gedenkdagen 4 en 5 mei. Toch lukt het mij niet hierover iets op papier te krijgen. De tijd begint al wel te dringen, want alle spullen voor de vakantie staan al klaar om ingepakt te worden. Als ik bedenk wat wij allemaal moeten meenemen en wat er nog moet gebeuren, komt zomaar een gedachte in mij op. Weet je wel, dat de eerste woning die God op aarde had ook een tent was. Lees meer

Onze opdracht

Vlak voor Hemelvaart krijgen de discipelen de opdracht voor evangelie en zending. Om deze reden krijgen de collecten voor zending en evangelisatie tijdens de pinksterdagen speciale aandacht. Op het moment dat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij opdracht om aan alle volken het goede nieuws bekend te maken. Natuurlijk is het niet zo dat wij alleen door aan deze collecte te geven aan de opdracht van Jezus voldoen. Hij vraagt ons als volgelingen van Hem om te laten horen en zien wat Hij voor ons gedaan heeft. Door onze woorden en daden moeten we laten merken wat Jezus voor ons betekent. Het is belangrijk dat wij degene die de wereld in trekken om het evangelie te brengen ondersteunen, maar dat betekent niet dat wij daarmee klaar zijn met onze opdracht. Jezus gaf die opdracht aan al zijn discipelen. Deze opdracht geldt dan ook voor elke discipel. Als volgeling van Jezus heb je persoonlijk opdracht om van Hem te getuigen. Lees meer

Hij alleen moet het doen

Wat betekent het lijden van Christus voor ons persoonlijk. We weten natuurlijk dat het offer dat Christus voor ons bracht ons reinigt van alle zonden. Maar hoe moeten wij zelf daar mee aan de gang. Al in het begin van het kerkelijk bestaan werd de lijdenstijd ingesteld. In deze tijd was het ook de gewoonte om veertig dagen te vasten. Alle dagen tussen Aswoensdag en Goede vrijdag werd gevast met uitzondering van de zondag. De zondag was immers een feestdag. Vanaf het eerste gemeenteleven kwam men op deze dag bij elkaar om de opstanding van Christus te vieren. Feestvieren en vasten gaan niet samen. Het vasten is, zeker in protestantse kerken, in tegenstelling tot vroeger geen gewoonte meer. Maar in de bijbel kom je het vasten zowel in het oude als in het nieuwe testament regelmatig tegen. Sommige mensen denken dat vasten betekent dat je gedurende bepaalde tijd niet eet. Maar zo is het vasten zeker niet bedoeld. Het is door het gebed contact zoeken met God om duidelijkheid te krijgen over wat God van jou wil. In de bijbel vind je drie vormen van vasten.

Lees meer

Is Jezus zo hard tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden?

Als je Mattheüs 23 leest dan wil je toch echt geen Farizeeër zijn. Wat Jezus allemaal tegen en over deze mensen zegt is lang niet mis. Als vanaf de kansel dit over jou gezegd zou worden denk ik niet dat je nog lang lid zou willen blijven. Jezus noemt hen o.a. huichelaars, witgepleis- terde graven, addergebroed, kinderen van profetenmoordenaars. Jezus vertelt hen daarbij de reden waarom deze uitspraken gerechtvaardigd zijn. Wij zien Jezus als iemand die liefdevol is, die geneest en mensen onderwijst. Hij is toch degene die Zijn leven gegeven heeft als losprijs voor velen. Wat Jezus hier tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden zegt klinkt alsof Jezus hen verafschuwt. Je zou denken dat hij niets met hen te maken wil hebben. Maar waarom reageert Jezus zo fel? Hiervoor zijn twee redenen.
Lees meer

Wat brengt ons 2014?

Bedrijven en instellingen gebruiken vaak een logo om herkenbaar te
zijn. Met de tekening en tekst geven ze hun merk aan, maar ook vaak
waar ze voor staan. Ook onze landelijke kerk gebruikt een logo. Dit logo
staat op het landelijk kerkblad “De Wekker”, maar ook op alle officiële
papieren van de C.G.K. Het logo van onze kerk is de brandende
braamstruik. Dat was het moment dat God Mozes riep om Zijn volk uit
Egypte te leiden op weg naar het beloofde land. Hier maakte God zich
bekend met Zijn naam, die wij vertalen als HEERE. Deze naam maakt
duidelijk dat Hij er bij zal zijn en Zijn volk zal leiden. Lees meer