Afscheid

Afscheid nemen van iets, van een tijdvak of van iemand; we hebben er allemaal wel mee te maken (gehad). Soms op een heel ingrijpende manier als iemand van wie je hield je ontvalt. Soms op een minder ingrijpende manier. Bij de marine was je soms alleen maar aan het afscheid nemen of kennismaken. Bijvoorbeeld na een overplaatsing.

Als gemeente zitten we ook in een proces van afscheid nemen. Afscheid van onze vertrouwde predikant en zijn vrouw; binnenkort afscheid van de oude kerkenraad; gestaag afscheid nemen van de ons bekende vormen van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. U kunt er zelf vast nog wel wat aan toevoegen.

Afscheid nemen van heeft iets weemoedigs. Bij mij wel tenminste; je raakt iets vertrouwds kwijt en je weet niet wat je er voor in de plaats krijgt.

In de Bijbel zien we dat ook. Op mij maakt het afscheid dat Elia van Elisa neemt (2 Kon. 2) altijd veel indruk. “Zegt u maar niets” zegt Elisa een paar maal. De weemoed straalt er vanaf!

Ook het laatste pesachmaal en de daaropvolgende episode in Getsémané (Matt. 26) maken steeds diepe indruk op me. Je voelt de pijn en moeite in de lucht hangen als Jezus en Zijn leerlingen uit elkaar gaan.

Afscheid nemen is denk ik net als bij een geboorte: zonder afscheid is er geen nieuw begin. Het is heel normaal dat het pijn doet en je onzeker maakt. Toch weten we één ding heel zeker: we hoeven het niet alleen uit te zoeken. We zijn met onze navelstreng met de Vader verbonden. Dat geeft ons leven. Dat geldt ook voor de onzekere tijden die we als gemeente tegemoet gaan. Hoe het allemaal zal gaan; we weten het niet. Wat we wel weten: we zijn met Hem verbonden, onafhankelijk van tijd en plaats. Laat we ons daar aan vast klampen in al onze onzekerheid.

Johan Kleppe

Wat God zegt blijft

‘Zoals het er nu uitziet zal 2017 een jaar zijn waarin zich nogal wat veranderingen zullen voordoen voor de gemeente’. Voor bijna alle dingen geldt dat ze veranderlijk zijn en niet blijvend, dat ze een keer beginnen en een keer ophouden. Dat geldt ook voor ons leven op aarde. Lees meer

Komt verwondert u hier mensen

Elk landschap heeft iets moois in zich. Denk aan een prachtig berglandschap, indrukwekkende rotsen, uitgestrekte bossen. Zelfs een woestijn- of poollandschap kan schitterend zijn. Of dichter bij huis: de zee, de duinen en bollenvelden, onze groene stad Den Helder. Wat kan dit alles ons onder de indruk brengen van Gods grootheid. Wat een opbeurende werking kan de natuur op ons hebben, wanneer we haar schoonheid zien. Lees meer

God behoedt ons nog steeds!

Elke dag opnieuw worden wij verwonderd door al het mooie en goede uit Gods hand. We zien de natuur in al haar schoonheid wanneer we naar school of ons werk rijden. Zelfs vanuit mijn beperkte wereldje mag ook ik elke dag genieten van veel moois. Niet alleen vissen en zeezoogdieren die voorbij de periscoop zwemmen, maar ook de mensen waarmee ik dagelijks werk zijn schepselen van God.

Ondanks Gods goede werk, zijn wij erin geslaagd om vaak een afkeer te hebben van het goede. Het vele moois wat we zien, nemen we niet meer bewust waar. Daarnaast blijven onze gedachten – mede door de invloed van de media – vaak hangen bij minder mooie dingen of zaken die ons zorgen baren. Eén van die zorgen ontstaat uit het feit dat de eens zo mooi geschapen mens in staat blijkt tot de meest verschrikkelijke daden. Concreet lijken wij daar niet zo veel van te merken. De dreiging van terugkerende uit reizigers lezen we in de krant of zien we in het nieuws. Hoewel alle landen om ons heen al meerdere malen te maken hebben gehad met aanslagen of pogingen daartoe, worden wij wonder boven wonder tot op heden gespaard (02-10-2016). Komt dit omdat wij geen aantrekkelijk doelwit zijn, of misschien doordat onze inlichtingendiensten zo goed functioneren?

Ik ben geneigd om iets anders te geloven. Ik geloof dat onze Vader het gebed van ons gelovigen wil horen en verhoren. Dat het gebed van een (misschien kleine) groep gelovigen nog steeds wordt verhoord. Laten wij daarom elke dag doorgaan met het delen van onze zorgen. Blijf met onze hemelse Vader in gesprek en vooral: blijf voor elkaar en ons land bidden.

Here God wij bidden U: spaar en bewaar ons volk. Amen.

Jan-Willem Vroegop

Hulp en kracht van God

In 2 Kronieken 16:9d staat: De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan.

Dit is een tekst waar ik heel vaak aan denk. Ieder mens heeft in zijn leven verdriet, problemen waar men tegenop loopt. Maar ook ervaringen die blij maken. En waar je ook woont op deze wereld, God houdt ieder mens in de gaten. Wanneer je bidt of dankt, God luistert er naar, Hij wil bij je zijn.

Bent u/jij bekend met het werk van ‘Open Doors’? Het is een christelijke organisatie die steun biedt aan vervolgde christenen. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Zij geeft training in Bijbelstudie en geeft ook praktische noodhulp. Eén van de initiatieven van Open Doors is het vormen van gebeds-groepen: Women to Women (Vrouwen voor Vrouwen). In heel veel landen zijn er van deze gebedsgroepen. Ook in Nederland zijn er meer dan honderd. Vanaf 2009 vormen wij: Jattie van Galen, Janny Kamies, Ricky Kleppe, Ina Lastdrager en ik, met elkaar een gebedsgroep. Eén keer in de twee maanden komen we bij elkaar. Open Doors heeft dan een Bijbelstudie en vijf verschillende gebeds-nieuwsbrieven gestuurd. Elke brief geeft een verslag van hetgeen de vrouw en haar gezin heeft meegemaakt en nog meemaakt .Het leed is vaak niet te beschrijven. Onderaan de brief staan de gebedspunten om de komende twee maanden mee bezig te zijn. Te weten dat er aan hen gedacht wordt, voor hen wordt gebeden en voor hen op de bres wordt gestaan, doet hen enorm goed. Via Open Doors is er de mogelijkheid om kaarten te sturen waar we een bemoedigende tekst op schrijven. Deze kaarten brengen de veldwerkers van Open Doors naar de aan hen bekende adressen.

Sharifa uit Kameroen is één van de vrouwen van een gebedslijst. Zij reageert: ”Deze kaart komt uit Nederland. Er staat een tekst op uit Jesaja 26:4: “Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis”. Ik wil iedereen bedanken die me heeft geschreven en voor me bidt. Ik waardeer uw liefde en zorg heel erg. Ik bid ook voor u, dat God u rijkelijk zal zegenen. Ik ben zo dankbaar voor de steun die ik ontvang.”

Wat voor ieder van ons geldt: God ziet ons en Zijn nabijheid geeft de kracht en de moed om door te gaan. Wat is Zijn liefde en trouw geweldig groot.

Mary Post