95 stellingen

Bij menig protestantse gelovige zullen de woorden “95 stellingen” een gedachtetreintje in werking stellen: Luther, slotkapel, Wittenberg, reformatie.

Ter gelegenheid van de herdenking van 500 jaar reformatie is er een interessante Luther-tentoonstelling in museum Catherijnenconvent in Utrecht. Via een tijdlijn zijn belangrijke gebeurtenissen te volgen. Wat opvalt is dat de tijd rijp was voor de doorbraak van de reformatie. De toenmalige kerk verrijkte zich al langer ten koste van de gewone gelovige. Al eerder waren er hervormers, zoals Wycliffe en Johannes Hus, maar zij leefden voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden. Deze uitvinding heeft er mede voor gezorgd dat Luthers reformatie-beweging zich wijd kon verspreiden.

Luthers stellingen waren oorspronkelijk in het Latijn geschreven en bedoeld voor de academische discussie over boete en aflaat. De stellingen werden echter door anderen in het Duits vertaald en in een razend tempo over Duitsland en omliggende landen verspreid via gedrukte boekjes.

Op de tentoonstelling in Utrecht wordt de bezoeker na binnenkomst geconfronteerd met Luthers stellingen, die op een muur geprojecteerd worden. Stelling 1 luidt:

“Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei: ‘Doet boete’ enz. (Matteüs 4:17), wilde Hij dat het hele leven van zijn gelovigen een voortdurende boete zou zijn.”

Opzoeken van de genoemde tekst in Mattheüs levert verbazing op: in de NBV staat bij Matt. 4:17: “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei Hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” Ook in andere Nederlandse vertalingen staat ‘bekeer u’, ‘begin een nieuw leven’ in plaats van ‘doet boete’.

Het blijkt dat in de Latijnse vertaling van de Bijbel, die in Luthers tijd gebruikt werd, een woord staat dat overeenkomt met onze letterlijke betekenis van ‘boete’.

In de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament staat echter een woord, dat meer de betekenis van ‘verandering van gezindheid’ heeft. Dat vinden we terug in onze bijbel vertalingen.

Het is tevens de kern van Luthers gedachtegoed: wij kunnen niet door middel van (een geld)boete (of ‘goede werken’) de genade van God afkopen. Wat God van ons vraagt is een voortdurende omkeer naar Hem toe.

Ricky Kleppe

Groeien in geloof

Nog niet zolang geleden hebben de kinderen voor in de kerk staan zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt. Het is fijn wanneer kinderen op deze manier kunnen laten zien en laten horen dat zij er zijn. En het is voor de gemeente fijn om naar hen te kunnen luisteren.

Ik herinner me dat ik vroeger ook dit lied met de kinderen op zondagsschool zong. Opeens hoorde ik dat een jongetje zong: Lees je Bijbel, bik elke dag, als je groeien wilt. Bikken betekent eten. Eigenlijk waren zijn gedachten hierover logisch. Van eten groei je en van bidden?

Dan is het heel fijn dat je mag uitleggen wat er met dit lied wordt bedoeld. Bijbellezen en bidden betekent op beide manieren contact hebben met de Here God. God spreekt vanuit de Bijbel met ons en wij kunnen door te bidden met God spreken. Zo staan we met elkaar in verbinding. Dat is communiceren.

Als wij met anderen communiceren wat is er dan snel een misverstand. Of we luisteren niet goed naar elkaar of we begrijpen elkaar niet goed. Maar met God is dat anders. Hij begrijpt ons wel en altijd! Maar begrijpen wij God altijd? Heel vaak niet.

God heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons te helpen. En bij het lezen van de Bijbel en bij ons bidden. Zo kunnen wij groeien in ons geloof.

Het is bijna niet te bevatten hoe God ons wil helpen bij Hem te blijven. Hij wil ons niet kwijt. Hij gaf Zijn Zoon en Jezus heeft met het offer van Zijn lijden en sterven het mogelijk gemaakt om van God te zijn. Wat een liefde en we kunnen Hem vertrouwen.

Wat is Hij het waard om Hem te loven en te prijzen ook in ons lied.

Mary Post

Gaan met God

Onlangs waren wij op “werkvakantie” in de Randstad: we hielpen met klussen bij één van onze kinderen. De vakantie bestond er uit dat we op een rustige, idyllische boerencamping aan de rand van de stad bivakkeerden.

We vertrokken ’s middags op een stralende dag. Hoe dichter we de bestemming naderden hoe drukker het verkeer werd. Opstoppingen bij stoplichten, in de chaos de verkeerde afrit genomen, maar eindelijk zaten we goed. “Rechts af” zei de dame van ons GPS-systeem. Kan niet!! Een bord boven een viaductje vermeldde “2.1 m.” Daar kan geen caravan onderdoor. Dan maar naar links. We hoorden “boink” en daar stonden we met auto en caravan in de bocht van een T-splitsing. We konden niet verder: kapotte koppeling.

Wat nu? We blokkeerden het smalle weggetje en hadden ook nog eens veel bekijks van mensen die op een terras zaten. Het is goed gekomen. Lees meer

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is niet de meest aansprekende christelijke feestdag. En we houden ook niet een hele uitbundige viering zoals bijv. met Kerst en Pasen. Je kunt je zelfs afvragen of we Hemelvaart wel een ‘feestdag’ moeten noemen.

Hemelvaart gaat toch vooral over afscheid, en dat brengt vaak verdriet met zich mee. Afscheid nemen, iemand die gaat sterven los moeten laten, is moeilijk voor ons. Ook al is die persoon oud en wordt het lijden een last, toch wil men hem hier houden in ons midden. Lees meer

Maandagmorgen…..

De ene maandag is de andere niet. Er zijn van die maandagochtenden dat je je het liefst nog even om zou draaien in bed en verder niets.

Een paar weken geleden had ik er zo één. Ik zag er tegen op weer allerlei problemen op te moeten lossen, ik was niet fit en er wachtte veel werk op mij.

Nu heb ik het voorrecht dat we met het team van Present altijd de week beginnen met samen Bijbellezen en de week opdragen in gebed. Dat zet ons werk weer in de juiste verhouding, zodat we weten wat onze motivatie is en waar onze hulp vandaan komt.

Deze ochtend lazen we de gelijkenis van ‘de verloren zoon’. Langzaam drong de boodschap over de oudste zoon tot me door. Zijn vader zegt tegen hem: “Jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou”,Lucas 15:31. De oudste zoon kon onbeperkt genieten van alle rijkdom en goedheid van zijn vader. Hij had regelmatig zijn vrienden uit kunnen nodig voor een feestmaal. Zijn vader biedt hem overvloed aan! Hij doet er niets mee.

Mijn Hemelse Vader biedt mij overvloed aan vrede en vreugde aan. Psalm 23 zegt: “U nodigt mij aan tafel, mijn beker vloeit over”. En in Johannes 10:10b zegt Jezus: “Ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid”. Mijn Vader wil graag dat ik daar gebruik van maak. “Vraag en het zal je gegeven worden” wordt ons opgedragen in Johannes 15:16b. Ik veer omhoog door dit nieuwe perspectief. Zo kan ik de werkweek vol vertrouwen beginnen.

We zien uit naar het paasfeest, dan vieren we dat nieuwe, overvloedige leven dat Jezus ons wil geven!

Anjo van Dam