Bid voor de stad

Deze overdenking schrijf ik op de laatste dag van de week van gebed. In die week was ik samen met Herman Dubbeldam naar Arnhem voor een Umoja-conferentie. Umoja is Swahili voor samen. Dat geeft ook aan wat het doel is van deze beweging. Christenen uit Afrika laten zien aan de christenen in Europa hoe ze als christenen actief zijn voor de stad, de wijk waarin ze wonen. Herman is daar geweest en kwam met allerlei enthousiaste en indrukwekkende verhalen terug en nodigde mij uit deze dagen in Arnhem met hem mee te gaan. Dat is voor mij bijzonder goed uitgepakt.

Onderweg naar Arnhem, ik reisde per trein, las ik de stukken door die ons ter voorbereiding waren toegestuurd en alleen al wat ik daar las, maakte diepe indruk op me. Zo werd in één van die stukken de vraag gesteld: ‘hoe zou jouw land, jouw stad, jouw straat er uit zien, als God jouw gebeden daarvoor verhoorde?’ Voor mij was dat een confronterende vraag. Hoe vaak bid ik voor mijn buren, voor de stad waarin ik woon? En: wat bid ik dan voor mijn buren, voor de stad? Lees meer

Het Licht van de wereld

In de herfstvakantie was ik betrokken bij de vakantie bijbelclub in ’t Kruisanker. Het waren twee mooie ochtenden met veel kinderen. Ik ben dankbaar dat we dit werk gezamenlijk, CGK en GKV, met veel  enthousiasme kunnen doen. Het thema was: Jezus is het Licht van de wereld. Daarom ging de Bijbel vertelling, die ik zou doen, over de geboorte van Jezus.

Bij de voorbereiding vond ik een boekje over het heelal en het ontstaan van sterren en planeten. Wat indrukwekkend, stelsels van stoffen en gassen waaruit miljoenen sterren en planeten volgens een ingenieus plan hun banen maken en rond elkaar draaien.

De ster die de wijzen zagen, moet al duizenden jaren geleden zijn gemaakt, God had Zijn reddingsplan al heel lang geleden voorbereid, niet alleen op aarde maar ook in het heelal werden voorbereidingen getroffen voor een overweldigende aankondiging van de geboorte van Gods Zoon, Jezus Christus.

De wijzen komen direct in actie, nemen afscheid, huren personeel in, pakken hun kamelen voor een lange reis en volgen de ster. Ze laten zich ook niet stoppen als ze even op een verkeerd spoor komen als ze denken dat ze in het paleis van Herodes moeten zijn.  De ster volgend vinden ze Jezus, het Licht van de wereld.

Nu is het aan ons om, net als de wijzen, dit Licht te volgen, als het donker is om ons heen, of als we de weg niet goed zien is Hij het Licht op ons pad.

Door Jezus te volgen kunnen ook wij ons Licht laten schijnen, door aan kinderen het evangelie door te geven, doordat ieder op zijn eigen manier liefde, vrede en vreugde mag brengen.

Anjo van Dam

95 stellingen

Bij menig protestantse gelovige zullen de woorden “95 stellingen” een gedachtetreintje in werking stellen: Luther, slotkapel, Wittenberg, reformatie.

Ter gelegenheid van de herdenking van 500 jaar reformatie is er een interessante Luther-tentoonstelling in museum Catherijnenconvent in Utrecht. Via een tijdlijn zijn belangrijke gebeurtenissen te volgen. Wat opvalt is dat de tijd rijp was voor de doorbraak van de reformatie. De toenmalige kerk verrijkte zich al langer ten koste van de gewone gelovige. Al eerder waren er hervormers, zoals Wycliffe en Johannes Hus, maar zij leefden voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden. Deze uitvinding heeft er mede voor gezorgd dat Luthers reformatie-beweging zich wijd kon verspreiden.

Luthers stellingen waren oorspronkelijk in het Latijn geschreven en bedoeld voor de academische discussie over boete en aflaat. De stellingen werden echter door anderen in het Duits vertaald en in een razend tempo over Duitsland en omliggende landen verspreid via gedrukte boekjes.

Op de tentoonstelling in Utrecht wordt de bezoeker na binnenkomst geconfronteerd met Luthers stellingen, die op een muur geprojecteerd worden. Stelling 1 luidt:

“Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei: ‘Doet boete’ enz. (Matteüs 4:17), wilde Hij dat het hele leven van zijn gelovigen een voortdurende boete zou zijn.”

Opzoeken van de genoemde tekst in Mattheüs levert verbazing op: in de NBV staat bij Matt. 4:17: “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei Hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” Ook in andere Nederlandse vertalingen staat ‘bekeer u’, ‘begin een nieuw leven’ in plaats van ‘doet boete’.

Het blijkt dat in de Latijnse vertaling van de Bijbel, die in Luthers tijd gebruikt werd, een woord staat dat overeenkomt met onze letterlijke betekenis van ‘boete’.

In de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament staat echter een woord, dat meer de betekenis van ‘verandering van gezindheid’ heeft. Dat vinden we terug in onze bijbel vertalingen.

Het is tevens de kern van Luthers gedachtegoed: wij kunnen niet door middel van (een geld)boete (of ‘goede werken’) de genade van God afkopen. Wat God van ons vraagt is een voortdurende omkeer naar Hem toe.

Ricky Kleppe

Groeien in geloof

Nog niet zolang geleden hebben de kinderen voor in de kerk staan zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt. Het is fijn wanneer kinderen op deze manier kunnen laten zien en laten horen dat zij er zijn. En het is voor de gemeente fijn om naar hen te kunnen luisteren.

Ik herinner me dat ik vroeger ook dit lied met de kinderen op zondagsschool zong. Opeens hoorde ik dat een jongetje zong: Lees je Bijbel, bik elke dag, als je groeien wilt. Bikken betekent eten. Eigenlijk waren zijn gedachten hierover logisch. Van eten groei je en van bidden?

Dan is het heel fijn dat je mag uitleggen wat er met dit lied wordt bedoeld. Bijbellezen en bidden betekent op beide manieren contact hebben met de Here God. God spreekt vanuit de Bijbel met ons en wij kunnen door te bidden met God spreken. Zo staan we met elkaar in verbinding. Dat is communiceren.

Als wij met anderen communiceren wat is er dan snel een misverstand. Of we luisteren niet goed naar elkaar of we begrijpen elkaar niet goed. Maar met God is dat anders. Hij begrijpt ons wel en altijd! Maar begrijpen wij God altijd? Heel vaak niet.

God heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons te helpen. En bij het lezen van de Bijbel en bij ons bidden. Zo kunnen wij groeien in ons geloof.

Het is bijna niet te bevatten hoe God ons wil helpen bij Hem te blijven. Hij wil ons niet kwijt. Hij gaf Zijn Zoon en Jezus heeft met het offer van Zijn lijden en sterven het mogelijk gemaakt om van God te zijn. Wat een liefde en we kunnen Hem vertrouwen.

Wat is Hij het waard om Hem te loven en te prijzen ook in ons lied.

Mary Post

Gaan met God

Onlangs waren wij op “werkvakantie” in de Randstad: we hielpen met klussen bij één van onze kinderen. De vakantie bestond er uit dat we op een rustige, idyllische boerencamping aan de rand van de stad bivakkeerden.

We vertrokken ’s middags op een stralende dag. Hoe dichter we de bestemming naderden hoe drukker het verkeer werd. Opstoppingen bij stoplichten, in de chaos de verkeerde afrit genomen, maar eindelijk zaten we goed. “Rechts af” zei de dame van ons GPS-systeem. Kan niet!! Een bord boven een viaductje vermeldde “2.1 m.” Daar kan geen caravan onderdoor. Dan maar naar links. We hoorden “boink” en daar stonden we met auto en caravan in de bocht van een T-splitsing. We konden niet verder: kapotte koppeling.

Wat nu? We blokkeerden het smalle weggetje en hadden ook nog eens veel bekijks van mensen die op een terras zaten. Het is goed gekomen. Lees meer