Glossy van CGK-Vrouw

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de (voormalige) Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen heeft CGK-Vrouw een glossy uitgebracht.

Dit gebeurde op de CGK-Vrouwen-dag, die op 14 april jl. gehouden werd in Apeldoorn. Aansluitend bij deze dag is onder het thema ‘Vrouw!’ een full-colour magazine samengesteld, waarin Bijbelse vrouwen op allerlei manieren voor het voetlicht komen. Een blad met bijbelstudies en bezinning, foto’s en gedichten, een inkijkje in het leven van diverse CGK-vrouwen, reportages, interviews, creatieve ideeën, recepten en nog veel meer. Kortom, een waardevolle uitgave voor en door vrouwen. Een blad dat elke CGK-Vrouw wil hebben! Lees meer

De TUA racet van Zierikzee via Noordeloos naar Teuge

Steun onze fietsers, steun het theologisch onderwijs in Frankrijk!

Op vrijdag 6 juli is CGK Zierikzee het startpunt van een wielrentocht. Studenten en medewerkers van de TUA racen die dag van Zierikzee, via Noordeloos, naar Apeldoorn/Teuge: de drie eerste gemeentes van de CGK. Deze sponsorfietstocht van 200 kilometer wordt daarom de OERTOER genoemd en vindt plaats ter gelegenheid van de twee jubilea ‘125 jaar CGK’ (2017) en ‘125 jaar TUA’ (2019).

Met de actie steunt de TUA het theologisch onderwijs in Frankrijk, waar geen subsidie bestaat voor de opleiding van gereformeerde predikanten. Een belangrijk doel, het gaat om de verbreiding van Gods Woord! Lees meer

Vakantiebijbelclub voorjaar 2018 – terugblik

Tijdens de voorjaarsvakantie werd op 2 en 3 mei in ’t Kruisanker weer de vakantiebijbelclub voor kinderen van 4-12 jaar gehouden. De organisatie was in handen van de zendings- en evangelisatiecommissies van de Morgenster en ’t Kruisanker.

Het thema was deze keer “Kom aan boord” met als Bijbeltekst: Genesis 3:9 waar staat: “God zei: Ik plaats mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde”. Lees meer

Bericht van Marlute van Dam

Half april ben ik weer op reis geweest om Nederlandse gevangenen in Roemenië te bezoeken. Al deze gevangenen heb ik al een keer bezocht, dus het was interessant om te zien hoe het nu met ze ging. Er was een man bij die het in oktober allemaal niet meer zag zitten en erg ziek was. Ik was geschokt toen ik hem zag en wist niet wat ik moest doen of zeggen. Het enige wat ik kon doen was bidden en dat heb ik gedaan. Bij dit tweede bezoek herkende ik hem haast niet, want hij was gezond en hij lachte en praatte honderduit. Hij had betere kamergenoten gekregen, hij had geen nachtmerries meer en er was hoop dat hij binnenkort naar Nederland mag gaan. Ik vond het geen toeval dat al deze verbeteringen sinds oktober hadden plaats gevonden, er is kracht in ons gebed! Lees meer

Scheppingscongres – zaterdag 9 juni 2018 – Zuiderhof te Zwolle

De evolutietheorie wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring voor het ontstaan van het leven. Aangenomen wordt dat deze theorie gebaseerd is op keihard wetenschappelijk bewijs. Maar, is het fundament van deze wijdverbreide theorie wetenschappelijk écht zo stevig als men wil doen vermoeden?

Christenen weten over het algemeen nog weinig over dit onderwerp. Door druk uit de seculariserende samenleving is terughoudendheid ontstaan in onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor wint de evolutietheorie steeds meer terrein.

Om deze redenen wordt met name voor predikanten, catecheten, kerkelijk werkers en docenten op D.V. zaterdag 9 juni 2018 in Chr. Ger. Kerk de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd. Lees meer