ANBI

Vanaf 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. Hiermee kwamen alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, alsmede aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

Nieuwe ANBI-regels

Met ingang van 1 januari 2016 moeten Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de CGK: de gemeenten, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar deputaatschappen en dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder 2017

Reacties zijn gesloten.