Oproep Kerk en Vluchteling

Samen met Jannie Kamies zit ik namens onze kerken in de werkgroep Kerk en Vluchteling. Van andere kerken uit Den Helder zijn ook vrijwilligers. Regelmatig wordt ons gevraagd of we met een asielzoeker mee willen naar een rechtszaak, een ambassade of naar een hulpverlener, bijv. een psycholoog.

Van verschillende kerken zijn er mensen die om beurten rijden, naar Den Haag, Brussel, Alkmaar etc. Ze krijgen daarvoor eventueel kilometervergoeding.

WIE ZOU DAT OOK WEL EENS WILLEN DOEN?

Want hoe meer mensen zich beschikbaar stellen, des te minder vaak hoeven wij een beroep te doen op dezelfde mensen…

Dus als u het niet erg vindt om te rijden en er ook af en toe nog tijd voor hebt: schroom niet en geef u op bij: Jannie Kamies (tel. 642420) of Harriëtta Nentjes (tel. 630142)!

Nederlands Bijbelgenootschap

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel. Lees meer

Anders kerk-zijn

In Nederland dacht Arjan Plaisier, aftredend scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, in april in de media hardop na over veranderingen in de kerk op weg naar de toekomst. In Frankrijk voegden de kleine evangelisch gereformeerde kerken van de UNEPREF de daad bij het woord.

Van 6 t/m 8 mei was er in de Cevennen een synode van deze kleine kerkengroep, onder de titel ‘Een stap voorwaarts’. Die stap voorwaarts houdt een totaal nieuwe kerk structuur in: niet meer de regionale structuur van classes, maar thematisch. In de nieuwe structuur zijn er drie commissies, gegroepeerd rond drie kerntaken. Die kerntaken zijn: geloofsonderwijs, roeping tot bijzondere dienst, en de missionaire taak.

Het is bijna niet voor te stellen: zo beperkt als deze Franse broeders en zusters zijn vanwege hun kleine aantal – maar toch zijn de kerken niet leeg, en is er juist een nieuw élan. Juist met het oog op de roeping om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Daarvoor is in hun ogen nodig dat hun kerk-zijn anders vorm krijgt dan lange tijd het geval is geweest. En ze hebben de moed om die ingrijpende stap te zetten.

Het is voor deze broeders en zusters, en voor hun werk, dat de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk zich ook in 2016 met hart en ziel inzet. Wetend hoezeer de financiële steun vanuit de Nederlandse kerken al jarenlang bijzonder gewaardeerd wordt in Frankrijk.

Meer weten? Dan kunt u terecht op onze website www.ssgkf.nl

PCOB-activiteiten in juli en augustus

14 juli: koffiedrinken in Lands End

De PCOB heeft op donderdag 14 juli 2016 een gezellig met elkaar koffiedrinken gepland bij ‘Veerhuis Lands End’. Aanvang 10:00 uur. Bij mooi weer doen we dit op het terras en uiteraard op eigen kosten. Vanwege het reserveren van een tafel wordt u verzocht u voor 10 juli a.s. op te geven bij mevr. R. Bok tel.: 0223-617622. Lees meer

Nieuws van het thuisfrontcomité van Marlute

De nieuwsbrieven van Marlute kunt u lezen op haar website www.marlute.wordpress.com, tabblad nieuwsbrieven. De meest recente brief (van juni 2016) hangt ook op het prikbord in de bijzaal.

Van 13 juli – 21 juli helpt Marlute als vertaalster bij een kinderkamp in Band, een dorpje in de buurt van Targu Mures in Roemenië. Van 26 juli- 13 augustus is zij in Nederland.