PCOB-activiteiten in september

27 september: rondvaart Leiden, Nieuwe Wetering en Hollandse duinen

Op weg naar Leiden staat ergens onderweg de koffie en de appeltaart voor u klaar. We maken een prachtige rondvaart door deze mooie stad. We varen o.a. langs historische plaatsen, molens, oude huizen en langs de Hortus van Leiden. De rondvaartboten zijn overdekt en verwarmd maar bij mooi weer kan het dak eraf. U moet wel rekening houden met ongeveer 100 meter lopen naar de steiger en een paar stapjes om aan boord te komen. Daar is geen ruimte voor rollators, maar ze mogen achterblijven op het ponton (bewaakt). Na deze mooie rondvaart gaan we naar De Wetering voor een drie gangen diner. U heeft hier een prachtig uitzicht over het water. Na de middag rijden we langs het duinengebied van Noordwijk. Onderweg houden we nog een theestop (voor eigen rekening) en omstreeks 18.00/18.30 uur zijn we weer in Den Helder.

De prijs van deze bustocht is € 46,50 voor leden en € 51,50 euro voor niet leden.

Neemt u een rollator mee of heeft u een dieet, geef dat dan even door!

Website

Op de website van de afdeling Den Helder van de PCOB (www.pcobdenhelder.nl) kunt u onder de knop ‘Actueel & Nieuws’ altijd de informatie vinden over de komende activiteiten.

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afdeling Den Helder

Een blad voor elke vrouw binnen de CGK!

Elke maand valt op vele deurmatten het blad CGK-Vrouw. Een blad voor vrouwen, gericht op bezinning, ontmoeting en verbinding. Het blad is een uitgave van CGK-Vrouw, de Christelijke Gereformeerde Vrouwenbond. In het blad staan Bijbelstudies met gespreksvragen, afwisselende verwerkingsvormen, artikelen voor en door vrouwen, interessante achtergrond artikelen en nog veel meer.

Ken je het blad nog niet? Op onze website www.cgkvrouw.nl is het septembernummer gratis te downloaden. Maak zo kennis met het blad CGK-Vrouw en hopelijk ontmoeten we je snel als nieuwe abonnee!

Hulp en kracht van God

In 2 Kronieken 16:9d staat: De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan.

Dit is een tekst waar ik heel vaak aan denk. Ieder mens heeft in zijn leven verdriet, problemen waar men tegenop loopt. Maar ook ervaringen die blij maken. En waar je ook woont op deze wereld, God houdt ieder mens in de gaten. Wanneer je bidt of dankt, God luistert er naar, Hij wil bij je zijn.

Bent u/jij bekend met het werk van ‘Open Doors’? Het is een christelijke organisatie die steun biedt aan vervolgde christenen. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Zij geeft training in Bijbelstudie en geeft ook praktische noodhulp. Eén van de initiatieven van Open Doors is het vormen van gebeds-groepen: Women to Women (Vrouwen voor Vrouwen). In heel veel landen zijn er van deze gebedsgroepen. Ook in Nederland zijn er meer dan honderd. Vanaf 2009 vormen wij: Jattie van Galen, Janny Kamies, Ricky Kleppe, Ina Lastdrager en ik, met elkaar een gebedsgroep. Eén keer in de twee maanden komen we bij elkaar. Open Doors heeft dan een Bijbelstudie en vijf verschillende gebeds-nieuwsbrieven gestuurd. Elke brief geeft een verslag van hetgeen de vrouw en haar gezin heeft meegemaakt en nog meemaakt .Het leed is vaak niet te beschrijven. Onderaan de brief staan de gebedspunten om de komende twee maanden mee bezig te zijn. Te weten dat er aan hen gedacht wordt, voor hen wordt gebeden en voor hen op de bres wordt gestaan, doet hen enorm goed. Via Open Doors is er de mogelijkheid om kaarten te sturen waar we een bemoedigende tekst op schrijven. Deze kaarten brengen de veldwerkers van Open Doors naar de aan hen bekende adressen.

Sharifa uit Kameroen is één van de vrouwen van een gebedslijst. Zij reageert: ”Deze kaart komt uit Nederland. Er staat een tekst op uit Jesaja 26:4: “Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis”. Ik wil iedereen bedanken die me heeft geschreven en voor me bidt. Ik waardeer uw liefde en zorg heel erg. Ik bid ook voor u, dat God u rijkelijk zal zegenen. Ik ben zo dankbaar voor de steun die ik ontvang.”

Wat voor ieder van ons geldt: God ziet ons en Zijn nabijheid geeft de kracht en de moed om door te gaan. Wat is Zijn liefde en trouw geweldig groot.

Mary Post

Oproep Kerk en Vluchteling

Samen met Jannie Kamies zit ik namens onze kerken in de werkgroep Kerk en Vluchteling. Van andere kerken uit Den Helder zijn ook vrijwilligers. Regelmatig wordt ons gevraagd of we met een asielzoeker mee willen naar een rechtszaak, een ambassade of naar een hulpverlener, bijv. een psycholoog.

Van verschillende kerken zijn er mensen die om beurten rijden, naar Den Haag, Brussel, Alkmaar etc. Ze krijgen daarvoor eventueel kilometervergoeding.

WIE ZOU DAT OOK WEL EENS WILLEN DOEN?

Want hoe meer mensen zich beschikbaar stellen, des te minder vaak hoeven wij een beroep te doen op dezelfde mensen…

Dus als u het niet erg vindt om te rijden en er ook af en toe nog tijd voor hebt: schroom niet en geef u op bij: Jannie Kamies (tel. 642420) of Harriëtta Nentjes (tel. 630142)!

Nederlands Bijbelgenootschap

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel. Lees meer