De Witte Tent

Ook dit jaar mogen we weer met blijdschap de Witte Tent bij u aanbevelen. Hij staat van zondag 23 juli t/m vrijdag 25 aug. in Groet, waar de Heereweg en de Jaagkade elkaar kruisen.

Als een rode draad zien we de genade van God door het Witte Tent werk heen lopen. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat ook deze zomer het evangelie in woord en daad weer mag klinken in de duinen van Schoorl en Groet. Drie teams van enthousiaste jongeren bereiden zich voor om 5 weken Witte Tent te organiseren. In de Witte Tent zullen zij de campinggasten vertellen over God. Elke zondag zijn er 2 samenkomsten. ’s Morgens is er Family Time in de Witte Tent, een laagdrempelige bijeenkomst voor het hele gezin. ’s Avonds is er een Sing-in, waar de mensen zelf liederen kunnen opgeven. Er wordt samen gesproken over een Bijbelgedeelte en gebeden, waarbij mensen gebedspunten aan mogen dragen. Regelmatig spreekt er iemand bij de Witte Tent over de goede daden van God.

Voor de kinderen worden Bijbelverhalen verteld en samen met hen worden liedjes gezongen, toneelstukjes gedaan en knutselwerkjes gemaakt. De kinderen worden zo bekend gemaakt met het evangelie en merken in de Witte Tent het goede van het Koninkrijk van God: een veilige haven waar voor iedereen plek is. De tieners leren elkaar kennen d.m.v. sport- en spelactiviteiten én iedere ochtend wordt een thema behandeld. Voor veel tieners is dit één van de weinige momenten dat ze daadwerkelijk een Bijbel in handen hebben. Wij hopen dat deze interesse zal overslaan in verlangen.

Elke avond wordt een avondsluiting verzorgd door één van de teamleden. Tijdens de avondsluiting wordt gezongen, gebeden, een gedeelte uit de Bijbel gelezen en een overdenking gehouden.

Elke dinsdagavond staan de teamleden met een kraam op de braderie in Schoorl om met mensen in gesprek te gaan.

Komende zomer hopen we weer op een goede opkomst en veel mooie geloofsmomenten binnen de teams en natuurlijk met de campinggasten!

We hopen van harte dat u ook dit jaar weer ruimhartig wilt zijn om het evangelisatiewerk in de Witte Tent financieel te ondersteunen. Een gift kunt u overmaken op Rabobank rekening: IBAN.nr. NL38 RABO 0358 5441 57

U kunt ook het eenmalige machtigingsformulier invullen.(zie blz. 13)

Machtig het IKES! (Interkerkelijke Evangelisatie Schoorl)

Naast de eenmalige machtiging, kunt u ook het IKES machtigen d.m.v. een doorlopende incasso. Dit levert voor ons een flinke besparing op en geeft tevens meer zekerheid aan inkomsten. (zie onderste formulier blz. 13)

Tot slot willen we alle participerende kerken bedanken voor de trouwe (financiële) steun. Wilt u blijven bidden voor het werk van IKES?

Hartelijke groet namens het bestuur, Ralph Bellekom, Martin Kamp, Ela Hulshoff, Louise Schuiten, Steven Nijdam, Frans v. Breugel

Bericht van Marlute van Dam

Lieve mensen,

Regelmatig word ik herinnerd aan de kracht van het gebed en aan hoe God voorziet. Zo vraag ik u regel-matig om te bidden voor mogelijkheden om Bijbelstudie met mensen te doen. Laatst was ik op bezoek bij twee van mijn favoriete mensen in Sadova. Er was een vrouw op bezoek die zich vorig jaar had laten dopen. Voor ik het wist waren we uit de Bijbel aan het lezen en gaven we antwoord op de vragen van de vrouw. Prijs God dat Hij groter is dan wij kunnen beseffen!

De afgelopen maand heb ik twee conferenties bezocht. De eerste conferentie was over meertaligheid. Omdat alle Roma met wie ik werk meertalig zijn, vond ik het belangrijk om beter te begrijpen wat meertaligheid is en hoe dat invloed heeft op de identiteit. Ik heb daar een artikel over geschreven en dat heb ik op de conferentie gepresenteerd. Direct daarna had ik een conferentie in Duitsland, eigenlijk een training. Ik ben nu officieel consultant in opleiding. Een consultant geeft advies aan een vertaalteam over de vertaling en controleert de vertaling.

Ik heb in Duitsland ook heel veel andere mensen ontmoet die voor SIL (de wetenschappelijke tak van Wycliffe) werken in andere regio’s in Europa en Eurazië. Ik heb heel veel geleerd en veel nieuwe contacten opgedaan, dus het was erg de moeite waard.

Op een heel ander vlak, 21 juli moet ik aan mijn knie geopereerd worden, dus dan kom ik weer even naar Nederland.

Bedankt voor jullie ondersteuning en gebed!

Hartelijke groeten van Marlute

Dankbetuiging fam. Fahner

Zondag 18 juni was een bijzondere zondag voor verreweg de meesten van onze gemeente en die van de Morgenster: voor ’t eerst hebben we gezamenlijk avondmaal gevierd. Ds. H. Bos ging voor en ook ik mocht een deel van de leiding bij de viering op me nemen. Het was een hoogtepunt in de groeiende samenwerking tussen de beide kerken. En voor mij persoonlijk was dit hoogtepunt ook een afrondings-moment van mijn directe betrokkenheid bij de samenwerking.

Als je samen avondmaal kunt vieren als christenen, en in dit geval twee gemeenten samen, ben je eigenlijk één geworden. In die zin was het een avondmaalsviering met een grote meerwaarde, waar we met jullie de Here heel dankbaar voor zijn.

Na de dienst overhandigde br. Ron Prins mij nog een cadeau namens jullie: een pracht van een fotoboek met daarin de reportage die Ron maakte van de afscheidsdienst en de afscheidsavond op 19 mei. Heel erg mooi!! Dit fotoboek stelt ons in staat die bijeenkomsten goed in beeld te houden. En wel als onvergetelijke afronding van de goede tijd die we in uw midden mochten hebben!! Ron en jullie allemaal hartelijk dank!!

In het vorige Contactblad heb ik ons nieuwe adres al vermeld. Inmiddels is ook de verhuisdatum bekend: dinsdag 15 aug. Op die dag is het inpakken en op 16 aug. afreizen. Zondag 13 aug. zullen wij dus voorlopig voor de laatste keer hier in de kerk zijn. We vinden dat een heel raar idee. Maar we keren af en toe terug, en we blijven verbonden zoals daar tijdens veel afscheidsbezoeken over gelezen is: niets zal ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Here.

Dicky en Harm Fahner

Gaan met God

Onlangs waren wij op “werkvakantie” in de Randstad: we hielpen met klussen bij één van onze kinderen. De vakantie bestond er uit dat we op een rustige, idyllische boerencamping aan de rand van de stad bivakkeerden.

We vertrokken ’s middags op een stralende dag. Hoe dichter we de bestemming naderden hoe drukker het verkeer werd. Opstoppingen bij stoplichten, in de chaos de verkeerde afrit genomen, maar eindelijk zaten we goed. “Rechts af” zei de dame van ons GPS-systeem. Kan niet!! Een bord boven een viaductje vermeldde “2.1 m.” Daar kan geen caravan onderdoor. Dan maar naar links. We hoorden “boink” en daar stonden we met auto en caravan in de bocht van een T-splitsing. We konden niet verder: kapotte koppeling.

Wat nu? We blokkeerden het smalle weggetje en hadden ook nog eens veel bekijks van mensen die op een terras zaten. Het is goed gekomen. Lees meer

Den Helder voor Jezus op Dag van de muziek 20 mei 2017

De interkerkelijke werkgroep Den Helder voor Jezus organiseert tijdens de Dag van de muziek op 20 mei een muzikale dag met christelijke muziek in de Ambassadekerk. Er zijn nog meer activiteiten in en rond deze kerk, zoals een vertelling voor kinderen met behulp van handpoppen, een boekentafel en een gezellig terras met gratis koffie/thee met iets lekkers. Van harte welkom!

De organisatie zoekt nog medewerkers voor de catering en hand- en spandiensten. Info/opgeven kan bij Ricky Kleppe.