Actie Schoenendoos 15 oktober t/m 5 november

De Actie Schoenendoos loopt in onze kerk t/m 5 november. Op 8 november breng ik de gevulde dozen naar het inzamelpunt in Julianadorp. Vandaar gaan ze nog naar een verwerkings-centrum waar alles klaargemaakt wordt voor de uiteindelijke verzending. Dit jaar worden de schoenendozen uitgedeeld in landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en aan kinderen van vluchtelingen in Europa.

Inleveren van gevulde dozen in de kerk kan nog op:

5 november (’s morgens in de hal, ’s middags in de bijzaal)

Financiën

De organisatie rekent €5,00 verzendkosten per doos. Op 5 november staat de spaarpot nog op de bar in de hal.

Hartelijk dank voor uw deelname!

Ricky Kleppe

Luther-tentoonstelling in Museum Catharijneconvent

Op 31 oktober 2017 was het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’.

Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling Luther op zoek naar de onbekende man achter 500 jaar Reformatie.

De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.

De tentoonstelling is nog te zien t/m 28 januari 2018

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

www.catharijneconvent.nl

Nederlands Bijbelgenootschap

Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster

Het NBG komt met een bijbel leesrooster voor de Adventstijd. Het bijbel leesrooster kun je digitaal per mail ontvangen. Meld je dan aan op debijbel.nl/advent en je krijgt elke dag in je mailbox een bijbeltekst met uitleg en een vraag om over na te denken.

Hopelijk verrijkt en verlicht de Bijbel jouw decembermaand. Veel leesplezier gewenst!

Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling: blik achter de schermen

De revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling is in volle gang. De eerste resultaten worden binnenkort bekendgemaakt op een symposium op vrijdag 10 november (toegankelijk voor iedereen). Matthijs de Jong, werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap als hoofd Vertalen: “Het is zeker een spannend moment. Bijna een jaar lang hebben we nu achter de schermen gewerkt. We hebben het project vormgegeven en de eerste bijbel boeken behandeld.”

Het symposium is vrij toegankelijk. Meld u aan vóór 3 november bij Margo Koopmans: mkoopmans@bijbelgenootschap.nl.

Waarom wordt er eigenlijk een revisie gemaakt van de NBV?

Matthijs de Jong: “Er zijn vier redenen waarom dit een goed idee is. Ten eerste is bij de verschijning van de NBV (in 2004) toegezegd aan de kerken dat er op enig moment een revisie zou komen waarin de bevindingen van de gebruikers zouden worden meegenomen. Ten tweede zitten er tussen de duizenden reacties en suggesties die we sindsdien ontvangen hebben allerlei gevallen waarvan we de relevantie en de verbetering inzien. Ten derde is het zowel in als buiten Nederland een goed gebruik om belangrijke en veelgebruikte bijbel vertalingen na verloop van tijd te reviseren. En de vierde reden is misschien wel de belangrijkste: we reviseren de NBV omdat we ervan overtuigd zijn dat deze prachtige vertaling nog verder aan kracht en aan impact kan winnen.”

Eind 2020 zou de nieuwe tekst klaar moeten zijn om gedrukt te worden.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon: Joline Kamies- Post

PCOB- activiteiten in november 2017

9 november 2017: Themamiddag: De sporen van Sinjoren

Dhr. Jan Broekhuizen vertelt ons over ‘Sinjoren’, immigranten uit Antwerpen, die halverwege de 16e eeuw naar het noorden vluchtten. Zoals bijv. Isaac Le Maire, die zich o.a. in Noord-Holland-Noord,in Den Helder, bezig heeft gehouden met bedijkingen. ‘Sinjoren’ hebben in hoge mate bijgedragen aan onze Gouden Eeuw. Locatie: de Vredeskerk aan de Torplaan. Aanvang: 14.30 uur.
De toegang is gratis; u betaalt € 1, — voor een kopje koffie/ thee.

21 november 2017 van 14-16 uur: Sjoelen in de Draaikolk

Kosten: € 5,- voor de koffie of thee. Niet-leden zijn ook welkom.

28 november half 3: Bingo in de Vredeskerk (laatste van dit jaar)

Kosten: 3 rondjes bingo € 5,- incl. koffie/ thee. Niet-leden welkom.

Website: www.pcobdenhelder.nl ‘Actueel & Nieuws’

Met vriendelijke groet, Jacob Stam, secr. PCOB, afdeling Den Helder

Email: secr.pcobdenhelder@outlook.com

24 november TUA-themadag over ‘Het verbond’

Op 24 november houdt de Theologische Universiteit Apeldoorn van

’s middags 14.15 u. tot ’s avonds + 20.30 u. weer een TUA-themadag. Deze dag is bedoeld voor iedereen uit de achterban: kerkleden, belangstellenden, iedereen is van harte welkom! Thema: ‘het verbond’.

3 colleges over het thema ‘het verbond’

  • dr. J. Dekker: ‘Verbond in meervoud. Heilshistorische samenhang tussen de verbonden in het Oude Testament’
  • dr. M.J. Kater: ‘In de 21e eeuw nog verbondsmatig preken?!’
  • M.C. Mulder: ‘Is “Israël” nu gelijk geworden aan “Hagar, de slavin”? Over de twee verbonden in Galaten 4:24’

Workshops

Na deze colleges zullen door 5 docenten 5 workshops worden gehouden in twee rondes. Elke docent presenteert kort zijn eigen vak en gaat daarna met u in gesprek. U kunt dan ook vragen stellen.

Boekenveiling

Verder vindt een veiling plaats van mooie boeken. De opbrengst hiervan gaat naar een nog bekend te maken zendingsproject.

Verder informatie en aanmelding

Het volledige programma van de TUA-dag is te vinden in de agenda op www.tua.nl.

De toegang voor deze dag is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We vragen u om u i.v.m. de catering vooraf aan te melden door een mail te sturen naar dhr. M. Rozema (registration@tua.nl) of te bellen naar 055-57 75 705.